Licenta si Disertatie 2022

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE ANUL III LICENȚĂ, ANUL II MASTERAT ȘI ANUL SUPLIMENTAR

Până la 12 aprilie 2022 studenții din anul al II lea la programele de studii universitare de masterat și absolvenții promoțiilor anterioare care nu au susținut examenul de disertație pot solicita modificarea titlului lucrării de disertație ce urmează a fi susținută în sesiunea 2022.

Până la 27 aprilie 2022 studenții din anul al III lea la programele de studii universitare de licență și absolvenții promoțiilor anterioare care nu au susținut examenul de licență pot solicita modificarea titlului lucrării de licență ce urmează a fi susținută în sesiunea 2022.

ÎN ATENTIA STUDENTILOR DE ANUL III LICENTA, ANUL II MASTERAT SI ANUL SUPLIMENTAR

  • 19.07 – 29.10.2021: Completarea si depunerea la secretariatul facultatii a cererilor privind alegerea conducatorului stiintific si temei lucrarii de licenta, de catre studentii promotiei curente, respectiv absolventii promotiilor anterioare, care nu au sustinut / promovat examenul de finalizare a studiilor, pentru anul universitar 2021 - 2022
  • 19.07 – 30.11.2021: Completarea si depunerea la secretariatul facultatii a cererilor privind alegerea conducatorului stiintific si temei lucrarii de disertatie, de catre studentii promotiei curente, respectiv de catre absolventii promotiilor anterioare, care nu au sustinut / promovat examenul de finalizare a studiilor, pentru anul universitar 2021 - 2022

Depunerea cererilor privind alegerea conducatorului stiintific si temei lucrarii de licenta si disertatie se face EXCLUSIV ONLINE, prin transmiterea unui e-mail (din adresa de email institutional) la departamenteam@eam.ase.ro, cu cererea completata, datata si semnata, în format .pdf sau .jpeg/.jpg

Verificare antiplagiat 2021 - 2022

Tematica si bibliografie examen de finalizare a studiilor universitare de licenta EAM 2022

Modele cereri

Teme propuse

Teme aprobate