FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6 - Educatie si competente
Contract:  POCU/626/6/13/131645

FUTURE STARS

Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului organizează luni, 19.04.2021, la ora 17.30, în cadrul proiectului „Future Stars - parteneriat sustenabil pentru practica studenților”, prima întâlnire alături de partenerii din mediul de afaceri

Future Stars

FUTURE STARS

PARTENERIAT SUSTENABIL PENTRU PRACTICA STUDENTILOR


Perioada de implementare:

22.09.2020-22.09.2022

Scopul proiectului:

Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general al proiectului:

Facilitarea tranzitiei de la educatie la piata fortei de munca prin consolidarea parteneriatelor institutionale sustenabile intre universitate si angajatori din mediul privat.

Beneficiarii proiectului:

Beneficiarii directi pentru 321 de studenti din domeniul stiintelor economice de la 4 facultati din cadrul ASE Bucuresti, respectiv: Facultatea de Marketing (MK), Facultatea de Administratie si Management Public (FAMP), Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata (FAETA) si Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului (EAM).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1 – Dezvoltarea unei platforme integrate de management si comunicare in privinta parteneriatelor si a conventiilor de practica pentru asigurarea unei oferte sustenabile de locuri de practica la nivelul facultatilor si de oferte de munca pentru studenti

OS2 – Imbunatatirea participarii la stagii de practica relevante pentru studiile universitare urmate, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI pentru 321 de studenti

OS3 - Consolidarea parteneriatului dintre universitate si angajatorii din mediul privat in vederea organizarii stagiilor de practica prin asigurarea a cel putin 80 de acorduri de parteneriat pentru practica si invatare

OS4 - Sustinerea integrarii facile pe piata muncii a studentilor prin oferirea de servicii de consiliere, orientare, plasare in stagiu de practica printr-o monitorizare si comunicare activa cu studentii din GT efectiv sau potential

OS5 - Monitorizarea parcursului de invatare si a celui profesional si dezvoltarea unor programe de invatare axate pe dobandirea de competente transversale pentru membrii GT proveniti din zone vulnerabile, inclusiv mediul rural, romi etc

OS6 - Actualizarea cadrului institutional de desfasurare a stagiilor de practica in conformitate cu planul de invatamant si cu reglementarile in vigoare, inclusiv cele legate de GDPR

Activitati derulate in cadrul proiectului:

  • DEZVOLTAREA RETELEI DE PARTENERIAT UNIVERSITATE - MEDIUL DE AFACERI
  • ORGANIZAREA SI DESFASURAREA STAGIILOR DE PRACTICA
  • ORIENTARE, CONSILIERE SI MENTORAT PENTRU INSERTIE PE PIATA MUNCII

Pentru inscriere si informatii despre proiect:

Persoana de contact: Carmen Mihaela Simion, email: carmen.simion@ase.ro

Recrutare

Anunt de recrutare si selectie a grupului tinta