EAM - Licenta IF

Facultatea Economie Agroalimentară și a Mediului asigură, la nivelul de studii universitare – ciclul licență, pregătirea specialiștilor în domeniile economiei agroalimentare și economiei mediului.

Programul de licență Economie Agroalimentară și a Mediului având misiunea de a furniza activități didactice și de cercetare care să contribuie la formarea academică de calitate a viitorilor specialiști implicați în dezvoltarea unor sectoare prioritare pentru economia națională, oferă studențiilor posibilitatea de a beneficia de o educație la standarde europene și de un colectiv profesionist implicat atât în activități didactice, cât și de mentorat.

Programul de licență Economie Agroalimentară și a Mediului oferă șansa învățării, a traversării granițelor cunoașterii mecanismelor structurilor europene și a desfășurării, ulterior, în calitate de economiști/manageri/întreprinzători a unor activități economice durabile.

Discipline

Anul I - Semestrul I

 • Microeconomie
 • Ecologie
 • Sociologie rurală
 • Economia organizațiilor agroalimentare și de mediu
 • Sisteme tehnologice pentru culturile de camp
 • Limba străină și comunicare de specialitate (engleză și franceză)
 • Educație fizică și sport

Anul I - Semestrul II

 • Macroeconomie
 • Informatică de gestiune
 • Contabilitate
 • Sisteme tehnologice pentru culturile horticole
 • Procesarea produselor agricole
 • Matematici aplicate în economie
 • Limba străină și comunicare de specialitate (engleză și franceză)
 • Educație fizică și sport

Anul II - Semestrul I

 • Management
 • Marketing
 • Antreprenoriat în sistemele agroalimentare și de mediu
 • Securitate și siguranță alimentară
 • Contabilitatea de gestiune a organizațiilor agroalimentare
 • Statistică
 • Finanțele întreprinderii
 • Educație fizică și sport

Anul II - Semestrul II

 • Economie și politică agrară
 • Economia mediului
 • Managementul fermei
 • Agromarketing
 • Analiza cantitativă în economia agroalimentară și a mediului (econometrie)
 • Dreptul afacerilor
 • Practica de specialitate
 • Opțional: Managementul calității alimentelor/Protecția consumatorilor de produse agroalimentare/Asigurări în agricultură

Anul III - Semestrul I

 • Modelarea proceselor economice agroalimentare și de mediu
 • Ecomarketing
 • Politica Agricolă Comună
 • Dezvoltare regională și rurală
 • Analiză economico-financiară în organizațiile agroalimentare și de mediu
 • Dezvoltare durabilă
 • Opțional: Etică și integritate academică/Economia turismului/Istoria economiei/Doctrine economice contemporane/Tehnica operațiunilor de comerț exterior

Anul III - Semestrul II

 • Managementul organizațiilor alimentare
 • Logistica organizațiilor agroalimentare
 • Economia sectorului alimentar
 • Finanțarea organizațiilor agroalimentare agroalimentare și de mediu
 • Managementul performanțelor și riscurilor în organizațiile agroalimentare și de mediu
 • Proiecte economice
 • Opțional: Reconstrucție ecologică/Gestiunea informației de mediu

Competențe

În urma parcurgerii programului de licență studenții dobândesc numeroase competențe, dintre care amintim:

 • Culegerea, prelucrarea și analiza datelor economice și de mediu pe baza conceptelor, teoriilor și metodelor specifice economiei agroalimentare și de mediu;
 • Implementarea normelor metodologice, măsurilor și programelor din domeniul economiei agroalimentare;
 • Întocmirea de studii economice, financiare, contabile în organizații;
 • Încărcarea și utilizarea de baze de date cu caracter economic și de mediu;
 • Comunicarea profesională utilizând ansamblul de tehnici și de mijloace de automatizare a activităților de birou;
 • Realizarea de studii de piață, planuri de afaceri și programe de activități la nivel de organizație sau produs.

Organizare

Activitățile didactice se desfășoară timp de 6 semestre.

Diferențierea pe piața muncii

 • studierea a două domenii de mare interes la nivel european: economia agroalimentară și economia mediului;
 • oportunități de practică prin parteneriatele încheiate de EAM cu: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; Garda Națională de Mediu; Federația Patronatelor din Petrol și Gaze; Asociația Mai Mult Verde; BNP Paribas; Junior Achievement Romania; Worldskills Romania; WWF Romania; AETOS Trading&Consulting; Concret Pan SRL; Clubul Sportiv Universitar ASE; Dentexserv SRL; Depozitul de baterii; Duz Pan SRL; Good Food Concept; GS Training Serv; LaCerta Winery; Maykar Pan SRL; Nestlers&Partners Group; New Challenge Marketing Research; Norofert SA; Ochia Expert Contabil; Pasteleria Venti SRL; Premier Global Council Group; Reciclad or; Rosz Impex SRL; Cooperativa Agricolă Țara Mea; Vinex Murfatlar; Xpath Global.

De asemenea, facultatea beneficiază și de acordurile semnate la nivelul ASE cu: Mega Image, Ikea, Carrefour, EY, Rewe, Metro, Alexandrion Grup.

 • vizite de studiu la evenimente si companii din domeniul agroalimentar si de mediu (distileriile Alexandrion, IKEA, Green Group Buzău, Lăptăria cu caimac, INDAGRA, Salonul de vinuri Vintest București, Forumul Virtual US-EU Agro-Finance for Southeast Europe etc);
 • cursuri susținute de invitați din mediul business (AFIR; Agenția Națională a Zonei Montane; Agriota E-market place blockchain; Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei; Carrefour România; Clubul Fermierilor Români; Colin Daily; Elite Berry; Luna Solai; Lăptăria cu caimac; MEDNET Marketing Research; Mega Image; Metro Cash&Carry România);
 • program de mentoring pentru întărirea relației profesor-student-oameni de afaceri și o mai bună inserție pe piața muncii;
 • program de tutoring pentru aprofundarea cunoștințelor si dezvoltarea carierei.

Oportunități de angajare

 • Domeniul privat: societăți comerciale cu activități de producție, distribuție și promovare a produselor agroalimentare; societăți comerciale implicate în valorificarea resurselor de energie și apă, colectarea, transportul, depozitarea și procesarea materialelor reciclabile; consultanță în marketing agroalimentar, ecomarketing, managementul siguranței alimentelor, managementul mediului; departamente de sustenabilitate sau responsabilitate socială, consultanță ș.a
 • Domeniul public: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; Garda Națională de Mediu; Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură; Agenția Națională pentru Protecția Mediului; Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentului; Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s.a.
 • Domeniul neguvernamental: organizații preocupate de dezvoltarea durabilă, siguranța alimentară, reciclare, conservarea naturii, educație ecologică ș.a.
 • Antreprenoriat: inițierea și dezvoltarea afacerilor în sectorul agroalimentar și de mediu.

Alte facilități și oportunități

 • cămine și cantine studentești;
 • infrastructură necesară activităților sportive diverse;
 • burse sociale, de performanță și de excelență;
 • burse ERASMUS și extracomunitare.