PROGRAM MASTERAT DEZVOLTAREA DURABILĂ A AFACERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR ECONOMICE (DDAOE)

Despre program

Programul de studii universitare de masterat DEZVOLTAREA DURABILĂ A AFACERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR ECONOMICE va reprezenta, pentru absolvenții programelor de licență din învățământul economic, și nu numai, o oportunitate de adaptare mai rapidă la cerințele pieței muncii și un aport benefic pentru organizațiile din România, în vederea tranziției acestora spre noile modele economice, definite atât de profitabilitate cât și de preocuparea pentru dezvoltarea pe termen lung, în armonie cu mediul și comunitățile în care activează. Programul răspunde evoluțiilor economice actuale, printr-o abordare interdisciplinară a tematicii de studiu.

Utilitatea disciplinelor din oferta curriculară a programului a fost discutată și confirmată cu experți din companii, organizații, instituții publice: Green Grup, IKEA, Coaliția pentru Economie Circulară, Ministerul Mediului, cu membrii Consiliului Consultativ al Facultății; disciplinele studiate fiind: Bazele economiei circulare; Politici de mediu; Etica afacerilor durabile și responsabilitatea socială a organizațiilor; Analiza calității vieții; Managementul datelor de mediu; Gestiunea circulară a resurselor; Managementul capitalului natural; Strategii de consum durabil; Schimbări climatice și dezvoltare durabilă; Evaluarea impactului de mediu; Ecoantreprenoriat; Analiza cost – beneficiu; Proiecte de investiții în domeniul mediului.

Alături de cadrele didactice titulare ale ASE, colectivul de cadre didactice va include cadre didactice asociate sau invitate: Constantin Damov, Președinte al Coaliției pentru Economie Circulară; Raul Pop, Consultant, manager, activist de mediu, Membru fondator al Coaliției pentru Economie Circulară; Mircea Ilie, Sustainability Leader IKEA România.