Licenta 2024

ÎN ATENTIA STUDENTILOR DE ANUL III LICENȚĂ SI ANUL SUPLIMENTAR

In perioada 17.08 – 29.11.2023 are loc completarea şi transmiterea, în format electronic, la adresa de email departamenteam@eam.ase.ro, a cererilor privind alegerea conducătorului științific și a temei lucrării de licență, de către studenții promoției curente, respectiv absolvenții promoțiilor anterioare, care nu au susținut/promovat examenul de finalizare a studiilor, pentru anul universitar 2023-2024

Depunerea cererilor privind alegerea conducătorului științific si temei lucrării de licență se face EXCLUSIV ONLINE, prin transmiterea unui e-mail (din adresa de email instituțional) la departamenteam@eam.ase.ro, cu cererea completata, datata si semnata (de student si de cadrul didactic solicitat la coordonare), în format .pdf sau .jpeg/.jpg

Teme propuse

Modele de cereri