PROGRAM MASTER MPDRR

Despre program

Valorile de exceptie ale spatiului rural reprezinta pentru Romania o mare oportunitate in contextul integrarii europene. Transformarea acestora in beneficii pentru populatia din mediul rural presupune o expertiza avansata in accesarea fondurilor europene. Programul de master Managementul Proiectelor de Dezvoltare Rurala si Regionala raspunde acestei nevoi printr-un curriculum specializat care asigura cunoasterea si competentele necesare pentru managementul fiecarei etape a ciclului de proiect si pentru interpretarea economica a proceselor care influen?eaza dezvoltarea rurala si regionala.

Discipline

Anul I

 • Semestrul I
  • Strategii si politici de dezvoltare regionala
  • Drept comunitar
  • Economia transferului de cunoastere
  • Metodologia si fundamentarea proiectelor de dezvoltare rurala si regionala
 • Semestrul II
  • Strategii si politici de dezvoltare rurala
  • Auditul proiectelor de dezvoltare rurala si regionala
  • Managementul Intreprinderilor Mici si Mijlocii in mediul rural
  • Planificarea si modelarea dezvoltarii rurale si regionale

Anul II

 • Semestrul I
  • Managementul cercetarii pietelor agroalimentare
  • Antreprenoriat si consultanta in economia rurala
  • Sisteme de asistare a deciziei
  • Finantarea proiectelor de dezvoltare rurala si regionala
 • Semestrul II
  • Proiecte de investitii in mediul rural
  • Seminar stiintific
  • Etica si integritate academica
  • Practica de specialitate
  • Stagiu pentru elaborarea lucrarii de disertatie

Competente principale

 • Cunoasterea modelelor, metodelor si procedurilor de analiza a realitatii economice pentru elaborarea de sinteze si de cercetari propria;
 • Fundamentarea si adoptarea deciziilor precum si asumarea de responsabilitati privind coordonarea proceselor economice;
 • Cunoasterea procedurilor de diagnoza si evaluare a sistemului agroalimentar, a spatiului rural si a regiunilor de dezvoltare in vederea elaborarii de strategii si politici de dezvoltare durabila;
 • Realizarea de analize economico-sociale complexe ale spatiului rural si ale regiunilor de dezvoltare, in scopul fundamentarii unor strategii si politici coerente de dezvoltare rurala si regional
 • Coordonarea si fundamentarea proiectelor de dezvoltare rurala si regional
 • Acordarea de consultanta potentialilor investitori din mediul rural pentru finantarea si implementarea proiectelor de dezvoltare rurala si regional;
 • Planificarea si organizarea resurselor umane in cadrul unui grup sau a unei organizatii, in conditii de constientizare a responsabilitatii pentru rezultate profesionale.

Organizare

Activitatile didactice se desfasoara vineri, sambata si duminica timp de 4 semestre.