Centre de cercetare

CENTRUL DE CERCETARE ANALIZE SI POLITICI REGIONALE (CCAPR) - Obiective

 • asigurarea progresului cunoasterii în domeniul analizei economice si al politicilor economice prin cercetarea stiintifica fundamentala si aplicata;
 • promovarea dezvoltarii integrate si durabile a relatiilor economice ale României cu alte state prin armonizarea activitatilor socio-economice existente;
 • promovarea cooperarii stiintifice internationale, a schimburilor stiintifice si a comunicarii cu privire la dezvoltarea cercetarii economice si a aplicatiilor acesteia în beneficiul celor interesati;
 • intensificarea colaborarii cu universitati europene în scopul realizarii unui spatiu universitar de cercetare comun, în cadrul Uniunii Europene;
 • promovarea cooperarii stiintifice transfrontaliere dintre România si tarile vecine;
 • încurajarea diversificarii activitatilor economice si sociale prin studierea resurselor existente cu valori de potentare deosebita;
 • elaborarea de proiecte regionale sau rurale pentru realizarea unor actiuni în diferite domenii economice de activitate;
 • elaborarea de proiecte pentru reconversie profesionala si insertie sociala a grupurilor cu un grad mare de risc social;
 • încurajarea initiativelor menite sa promoveze organizarea moderna a activitatilor economice, sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a acestora prin proiecte finantate de organisme interne si internationale, din domeniul public sau privat;
 • organizarea de activitati de pregatire si de formare permanenta pentru specialisti în diverse domenii economice, în colaborare cu institutii, asociatii si alte organisme din tara si strainatate;
 • promovarea transferului de cunoastere prin aplicarea rezultatelor cercetarii în practica;
 • realizarea si editarea de publicatii de specialitate;
 • diseminarea rezultatelor cercetarii prin organizarea de manifestarii stiintifice: mese rotunde, seminarii, simpozioane si conferinte, la nivel national si international;
 • diseminarea si popularizarea cercetarilor stiintifice prin actiuni specifice de consultanta agricola;
 • sprijinirea programelor de pregatire la nivel de masterat, doctorat si postdoctorat, care au ca obiectiv transferul de cunoastere din agricultura.

C.C.A.P.R.