Programul Național
"Tabere Studențești"

Programul Național "Tabere Studențești 2023"

Distribuire locuri tabere pe serii

MIERCURI, 5 IULIE 2023, ORA 20, va avea loc, pe Zoom, întâlnirea pentru alegerea locurilor de tabără repartizate facultății noastre.
Detaliile de conectare vor fi trimise pe adresele de e-mail folosite la înscrierea în program.
Comisia de selecție este alcătuită din:

  • Cătălin Octavian MĂNESCU - prodecan EAM , președinte
  • Cosmin-Vlăduț CONSTANTIN - student - membru

Tabere Studențești

Studenții EAM care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul Programului Național „Tabere Studențești” 2023 trebuie să completeze cererea-tip și să o depună la secretariatul facultății sau să o transmită la cereretabere@gmail.com, în perioada 24 mai - 14 iunie 2023 (până la ora 16:00).

Conform art. 4 al Metodologiei, beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești ce se vor desfășura în perioada vacanței de vară 2023 sunt studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, din ciclurile licență, masterat și doctorat, integraliști (care au promovat toate disciplinele de studiu din anul universitar 2021/2022 respectiv, pentru studenții din anul I, care au promovat toate disciplinele de studiu din semestrul I al anului universitar curent 2022/2023), în vârstă de până la 35 de ani. În cazul studenților reprezentând cazuri sociale, ierarhizarea se va face pe baza criteriilor sociale, neaplicându-se criteriul student-integralist.

Puteți transmite orice întrebare, nelămurire, problemă legată de repartizarea locurilor de tabără la cereretabere@gmail.com.

Anexe

Lista studenților EAM aplicanți ai Programului Național ”Tabere Studențești” 2023

Proces verbal de selecție cu studenții ce vor beneficia de locuri în Programul "Tabere Studențești" 2023