PROGRAM MASTERAT EAAA

Despre program

Importanța strategică a sectorului și mediul economic extrem de competitiv pentru afacerile agroalimentare presupun o interpretare care reflectă specificul activităților de producție, distribuție, comerț și consum. Programul de masterat ECONOMIA ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR AGROALIMENTARE răspunde acestei provocări printr-un curriculum interdisciplinar, proiectat astfel încât să asigure pregătirea necesară analizelor macro - și microeconomice relevante pentru conducerea organizațiilor, analiza piețelor și fundamentarea programelor în acest sector.

Oferta curriculară se bazează pe colaborarea Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului cu experți din mediul economico-social, disciplinele studiate fiind: Cercetarea piețelor agroalimentare, Filiere agroalimentare, Gestiunea calității produselor agroalimentare, Strategii de consum durabil, Economia transferului de cunoaștere, Managementul proiectelor europene, Managementul sistemului logistic agroalimentar, Marketing și management agroalimentar strategic, Analiza cost-beneficiu în afacerile agroalimentare, Evaluarea și auditul proiectelor de cercetare dezvoltare inovare, Comerțul cu produse agroalimentare, Contabilitatea afacerilor, Proiecte de investiții în domeniul agroalimentar.

Alături de cadrele didactice titulare ale ASE, colectivul de cadre didactice va include cadre didactice asociate sau invitate: Iancu-Tulai Ana Carolina (Quality and Food Safety Manager, Mega Image), Baciu Roxana (Executive Director, MEDNET Marketing Research Center), Diaconu Silviu (Executive Director, Supeco), Baniță Mihai (Executive Director, Fine Wine Lacerta).