PROGRAM MASTERAT EAAA

Despre program

Importanta strategica a sectorului si mediul economic extrem de competitiv pentru afacerile agroalimentare presupun o interpretare care reflecta specificul activitatilor de productie, distributie, comert si consum. Programul de master ECONOMIA SI ADMINISTRAREA AFACERILOR AGROALIMENTARE raspunde acestei provocari printr-un curriculum interdisciplinar, proiectat astfel incat sa asigure pregatirea necesara analizelor macro- si microeconomice relevante pentru conducerea organizatiilor, analiza pietelor si fundamentarea programelor in acest sector.

Discipline

Anul I

 • Semestrul I
  • Cercetarea pietelor agroalimentare
  • Filiere agroalimentare
  • Gestiunea calitatii produselor agroalimentare
  • Strategii de consum durabil
 • Semestrul II
  • Economia transferului de cunoastere
  • Managementul proiectelor europene
  • Managementul sistemului logistic agroalimentar
  • Marketing si management agroalimentar strategic

Anul II

 • Semestrul I
  • Analiza cost-beneficiu in afacerile agroalimentare
  • Evaluarea si auditul proiectelor de cercetare dezvoltare inovare
  • Comertul cu produse agroalimentare
  • Contabilitatea afacerilor
 • Semestrul II
   Proiecte de investitii in domeniul agroalimentar Seminar stiintific Etica si integritate academica Practica de specialitate Stagiu pentru elaborarea lucrarii de disertatie

Competente principale

 • Analiza, sinteza si interpretarea fenomenelor si proceselor economico-sociale in scopul elaborarii de rapoarte si studii necesare conducerii organizatiilor;
 • Aplicarea integrata a conceptelor si metodelor specifice stiintelor economice in evaluare si diagnosticare, in elaborarea de strategii si adoptarea de decizii, in conducerea si coordonarea implementarii acestora;
 • Realizarea de proiecte si programe complexe prin utilizarea critic-constructiva a achizitiilor cognitive si a deprinderilor practice in procesul de elaborare, implementare si monitorizare a acestora;
 • Utilizarea integrata a procedurilor de explorare, diagnoza si evaluare a sectorului agroalimentar, a economiei rurale si regionale in vederea fundamentarii si elaborarii de programe, strategii si politici de dezvoltare durabila in domeniu;
 • Fundamentarea multicriteriala a deciziilor in domeniul agroalimentar, al economiei rurale si regionale;
 • Evaluarea informatiilor privind managementul si dezvoltarea afacerilor agroalimentare;
 • Planificarea si organizarea resurselor umane in cadrul unui grup sau a unei organizatii, in conditii de constientizare a responsabilitatii pentru rezultate profesionale.

Organizare

Activitatile didactice se desfasoara vineri, sambata si duminica timp de 4 semestre.