PROGRAM MASTERAT MPDRR

Despre program

Programul de studii universitare de masterat MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALĂ ȘI REGIONALĂ (MPDRR) reprezintă pentru absolvenții de studii universitare de licență o oportunitate reprezentată de competențele hard și soft imperative în contextul economic global. Acesta răspunde cerințelor politicii Uniunii Europene, de reducere a decalajelor de dezvoltare socio-economică.

Oferta curriculară se bazează pe colaborarea Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului cu experți din mediul economico-social, disciplinele studiate fiind: Strategii și politici de dezvoltare regională, Drept comunitar, Economia transferului de cunoaștere, Metodologia și fundamentarea proiectelor de dezvoltare rurală și regională, Strategii și politici de dezvoltare rurală, Auditul proiectelor de dezvoltare rurală și regională, Managementul întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural, Planificarea și modelarea dezvoltării rurale și regionale, Managementul cercetării piețelor agroalimentare, Antreprenoriat și consultanță în economia rurală, Sisteme de asistare a deciziei,

Finanțarea proiectelor de dezvoltare rurală și regională,

Proiecte de investiții în mediul rural.

Alături de cadrele didactice titulare ale ASE, colectivul de cadre didactice va include cadre didactice asociate sau invitate: Daniel Gross, CEO REWE Romania; Mircea Ilie, Sustainability Leader IKEA România, Manuela Irina Butnaru, Corporate Communications Manager la PENNY Romania, Denisa Popa, Project Manager la REWE Romania-PENNY.