Evaluare cadre didactice

SINTEZA evaluării cadrelor didactice de către studenți in Semestrul I, an universitar 2023 – 2024

Perioada în care s-a desfășurat evaluarea: 4 - 17 decembrie 2023

Număr total de studenți participanți: 127, din care:

 • 93 studenți la licență învățământ cu frecvență;
 • 7 studenți la licență învățământ la distanță;
 • 27 studenți la masterat.

Numărul cadrelor didactice evaluate, pe forme de învățământ:

 • 49 la licență învățământ cu frecvență;
 • 15 la licență învățământ la distanță;
 • 24 la masterat.

În prima săptămână după sesiune, în perioada 12 - 18 februarie 2024, cadrele didactice evaluate au primit automat, pe e mail, rezultatul personal al evaluării în fomat pdf.

Rezultatele medii înregistrate au fost următoarele:

 • - la nivel de facultate: 4,58 *
 • - pentru activitatea de curs: 4,71
 • - pentru activitatea de seminar: 4,62
 • - pentru activități tutoriale - curs: 4,86
 • - pentru activități teme de control: 4,82
 • - pentru programul de studii universitare de licență Economie Agroalimentară și a Mediului, învățământ cu frecvență: 4,60
 • - pentru programul de studii universitare de licență Economie Agroalimentară și a Mediului (la Tulcea), învățământ la distanță: 4,78
 • - pentru programul de studii universitare de masterat Dezvoltarea Durabilă a Afacerilor și Organizațiilor Economice: 4,54
 • - pentru programul de studii universitare de masterat Economia și Administrarea Afacerilor Agroalimentare: 4,94
 • - pentru programul de studii universitare de masterat Managementul Proiectelor de Dezvoltare Rurală și Regională: 4,93

* Notele cuprinse între 4 și 5 corespund calificativului de evaluare FOARTE BINE