Program de lucru cu studentii si publicul

  • Luni - Joi: 12.00 - 14.00

Pe toata perioada desfasurarii online a activitatilor didactice, Secretariatul Facultatii EAM poate fi contactat prin email la adresele: eam@ase.ro, georgeta.sandu@eam.ase.ro, craus.alexandrina@eam.ase.ro, carmen.simion@ase.ro si telefon: 0372.715.505

Sesiune de evaluare

Sesiune de Evaluare Licenta

Sesiune de Evaluare Masterat

Art. 51 Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele evaluărilor prin probe scrise se depun în scris la secretariatul facultăţii (sala 3204), în termen de 24 de ore de la postarea rezultatelor pe pagina personală şi sunt analizate de comisia de rezolvare a contestaţiilor.

Contestatiile pot fi transmise si pe emailul eam@ase.ro in termen de 24 de ore de la postarea rezultatelor!

Reprogramari

In atentia studentilor de la forma de finantare TAXA

Taxa de scolarizare aferenta semetrului II se achita pâna pe 11 martie 2022, utilizând una din urmatoarele metode:

  • https://plationline.ase.ro/
  • numerar la toate ghișeele BRD și BCR;
  • ordin de plata in contul RO59BRDE445SV36571854450 - cont in LEI, deschis la BRD agentia ASE, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucuresti;
  • ordin de plata in contul RO16RNCB0072001607860102 - cont in LEI, deschis la BCR, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucuresti.

in vederea identificarii in contabilitate a platii, va rugam:

sa precizati la “DETALII”: numele și prenumele*, CNP*, facultatea, anul de studii, grupa. (* daca plata este realizata de catre o alta persoana, va rugam sa aveti in vedere ca la “Detalii” sa mentionati informatiile privind studentul pentru care este realizata plata).

Pentru platile la BRD va rugam sa utilizati urmatoarele coduri

Taxa studii licenta anul I semestrul II 04 1120
Taxa studii licenta anul II semestrul II 04 1210
Taxa studii licenta anul III semestrul II 04 1310
Taxa studii masterat an I semestrul II 04 3120
Taxa studii masterat an II semestrul II 04 3230
Taxa studii licenta ID an I semestrul II 04 2120
Taxa studii licenta ID an II semestrul II 04 2210

Procedura de plata a taxelor

In conformitate cu art. 47 al Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta si art. 45 al Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de masterat, taxa aferenta disciplinelor nepromovate trebuie achitata* cu cel putin patru zile lucratoare inainte de data sustinerii examenului, utilizând una dintre modalitatile urmatoare:

  • numerar la toate ghiseele BRD si BCR;
  • ordin de plata în contul RO59BRDE445SV36571854450 - cont in LEI, deschis la BRD agentia ASE, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucuresti
  • ordin de plata în contul RO16RNCB0072001607860102 - cont in LEI, deschis la BCR, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucuresti.

In vederea identificarii în contabilitate a platii, va rugam:

  • sa precizati la "DETALII": numele si prenumele *, CNP *, facultatea, anul de studii, grupa. (* daca plata este realizata de catre o alta persoana, va rugam sa aveti în vedere ca la "Detalii" sa mentionati informatiile privind studentul pentru care este realizata plata).
  • sa transmiteti un email la eam@ase.ro cu o copie dupa dovada platii.

* Taxa pentru evaluarile nepromovate este de 75 lei/examen.

Procedura de plata a taxelor aplicate in Academia de Studii Economice din Bucuresti, în care puteti gasi codurile necesare pentru platile realizate la BRD este disponibila aici:

Biblioteca online

Cursurile, cartile, lucrarile aplicative, alte publicatii recomandate sau solicitate de catre cadrele didactice pentru asigurarea bibliografiei corespunzatoare disciplinelor din planul de invatamant sunt disponibile pentru consultare in format electronic in Biblioteca online