Program de lucru cu studentii si publicul

 • Luni - Joi: 12.00 - 14.00

Pe toata perioada desfasurarii online a activitatilor didactice, Secretariatul Facultatii EAM poate fi contactat prin email la adresele: eam@ase.ro, georgeta.sandu@eam.ase.ro, craus.alexandrina@eam.ase.ro, carmen.simion@ase.ro si telefon: 0372.715.505

Transmiterea dosarelor pentru obținerea burselor de performanță, excelență și ajutor social ocazional

În perioada următoare se pot transmite dosarele pentru obținerea burselor de performanță, excelență și ajutor social ocazional, astfel:

 • 11-15.10.2021, la adresa burse@eam.ase.ro, se trimit, în format electronic, dosarele pentru obținerea burselor de performanță ( cu excepția celor pentru rezultate deosebite la învățătură și a celor pentru implicarea în activități extracurriculare în cadrul ASE București );
 • 11-15.10.2021, la adresa diana.barolescu@ase.ro, se trimit, în format electronic, dosarele pentru obținerea burselor de excelență acordate din fonduri proprii ale ASE;
 • 11-15.10.2021 și 18-22.10.2021, la adresa diana.barolescu@ase.ro, se trimit, în format electronic, dosarele pentru obținerea burselor de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022.

Componența dosarelor și grilele de punctaj utilizate pentru acordarea diferitelor tipuri de burse pot fi găsite consultând Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin pentru studenții de la învățământul cu frecvență în anul universitar 2021-2022”

https://consilierstudenti.ase.ro/metodologie-burse-2021-2022/

Grupe 2021 - 2022

Licenta an I

Licenta an II

Licenta an III

MASTERAT an I

MASTERAT an II

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANII I, II şi III LICENȚĂ, I si II MASTERAT

În cazul în care doriți să faceți parte din altă grupă (față de cea afișată în data de 22 septembrie 2021), vă invităm să trimiteţi o cerere la adresa de email eam@ase.ro, în care să menționați și persoana cu care doriți să faceți schimb (din grupa din care doriți să faceți parte). Menţionăm că se se poate face schimb numai între studenţii din aceeaşi SERIE.

Cererile incomplete nu vor fi luate in considerare.

Cererile vor fi semnate olograf, scanate şi atasate la e-mail.

Model cerere transfer grupa

CLASAMENTE

Licenta - buget / taxa

Masterat - buget / taxa

Programul National "Tabere studentesti 2021"

Conform „Metodologiei privind organizarea taberelor studentesti”, contestatiile se pot transmite in termen de 24 de ore de la afisarea pe site-ul facultatii ( pana in data de 17 iulie ) prin doua modalitati:

 • a) personal, la secretariatul facultatii;
 • b) in format electronic, la adresa de e-mail cereretabere@gmail.com

In atentia studentilor de la forma de finantare TAXA

Taxa de scolarizare aferenta semetrului II se achita pâna pe 12 aprilie 2021, utilizând una din urmatoarele metode:

 • https://plationline.ase.ro/
 • numerar la toate ghișeele BRD și BCR;
 • ordin de plata in contul RO59BRDE445SV36571854450 - cont in LEI, deschis la BRD agentia ASE, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucuresti;
 • ordin de plata in contul RO16RNCB0072001607860102 - cont in LEI, deschis la BCR, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucuresti.

in vederea identificarii in contabilitate a platii, va rugam:

sa precizati la “DETALII”: numele și prenumele*, CNP*, facultatea, anul de studii, grupa. (* daca plata este realizata de catre o alta persoana, va rugam sa aveti in vedere ca la “Detalii” sa mentionati informatiile privind studentul pentru care este realizata plata).

Pentru platile la BRD va rugam sa utilizati urmatoarele coduri

Taxa studii licenta anul I semestrul II 04 1120
Taxa studii licenta anul II semestrul II 04 1210
Taxa studii licenta anul III semestrul II 04 1310
Taxa studii masterat an I semestrul II 04 3120
Taxa studii masterat an II semestrul II 04 3230
Taxa studii licenta ID an I semestrul II 04 2120
Taxa studii licenta ID an II semestrul II 04 2210

Procedura de plata a taxelor

In conformitate cu art. 47 al Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta si art. 45 al Regulamentului privind activitatea didactica pentru studiile universitare de masterat, taxa aferenta disciplinelor nepromovate trebuie achitata* cu cel putin patru zile lucratoare inainte de data sustinerii examenului, utilizând una dintre modalitatile urmatoare:

 • numerar la toate ghiseele BRD si BCR;
 • ordin de plata în contul RO59BRDE445SV36571854450 - cont in LEI, deschis la BRD agentia ASE, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucuresti
 • ordin de plata în contul RO16RNCB0072001607860102 - cont in LEI, deschis la BCR, cod fiscal 4433775, Academia de Studii Economice din Bucuresti.

In vederea identificarii în contabilitate a platii, va rugam:

 • sa precizati la "DETALII": numele si prenumele *, CNP *, facultatea, anul de studii, grupa. (* daca plata este realizata de catre o alta persoana, va rugam sa aveti în vedere ca la "Detalii" sa mentionati informatiile privind studentul pentru care este realizata plata).
 • sa transmiteti un email la eam@ase.ro cu o copie dupa dovada platii.

* Taxa pentru evaluarile nepromovate este de 75 lei/examen.

Procedura de plata a taxelor aplicate in Academia de Studii Economice din Bucuresti, în care puteti gasi codurile necesare pentru platile realizate la BRD este disponibila aici:

Biblioteca online

Cursurile, cartile, lucrarile aplicative, alte publicatii recomandate sau solicitate de catre cadrele didactice pentru asigurarea bibliografiei corespunzatoare disciplinelor din planul de invatamant sunt disponibile pentru consultare in format electronic in Biblioteca online