PROIECTE IN IMPLEMENTARE, PROIECTE REALIZATE

AGROECOINN - Erasmus+

Titlul proiectului: Evaluarea potentialului de dezvoltare agroecologica prin cooperare transnationala si inovatie antreprenoriala (Evaluation of agro-ecological development potential through transnational cooperation and entrepreneurial innovation)

Parteneri:

 1. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi
 2. Universitatea din Bucuresti
 3. Universita Degli Studi Di Catania
 4. Institut Za Ekonomiku Poljoprivrede
 5. Academia de Studii Economice din Bucuresti
 6. Instituto Universitario De Lisboa

Economiile si societatile sunt vazute ca parti integrate ale biosferei (sistemele alimentare FOOD 2030 care dovedesc viitorul nostru prin intermediul Cercetarii si inovarii https://fit4food2030.eu/); putem adauga ca stiinta este elementul care le reuneste pe toate trei. Acest lucru indeparteaza discutiile de abordarea sectoriala actuala - unde dezvoltarea sociala, economica si ecologica sunt vazute ca parti separate - spre o economie care serveste societatea in spatiul sigur al planetei. Folosind acest model, putem argumenta ca toate obiectivele de dezvoltare durabila sunt legate direct sau indirect de alimente durabile si sanatoase.

Obiectivul principal al proiectului este imbunatatirea programelor de invatamant pentru a satisface nevoile de invatare ale elevilor, in conformitate cu cerintele pietei muncii, in domeniile economic, biologic si agricol.

Obiectivele specifice sunt:

 • sa imbunatateasca abilitatile profesorilor si cercetatorilor din institutiile partenere prin sesiunile de formare care vor avea loc in proiect.
 • sa contureze un grup de tineri studenti cu experienta internationala care sa lucreze ca viitori specialisti in domeniile agriculturii ecologice si eco-antreprenoriatului.
 • sa permita unui grup mai mare de studenti din tari gazda sa beneficieze de expertiza profesorilor din tarile partenere.
 • sa incurajeze universitatile sa imbunatateasca continutul programelor de masterat pe baza informatiilor culese in schimburile de bune practici intre partenerii implicati. Una dintre rezultatele proiectului este reprezentata in special de un protocol care are ca scop armonizarea programelor oferite studentilor din cadrul furnizorilor de educatie.

Grupul tinta va fi reprezentat de profesori, cercetatori si studenti (studenti, studenti de masterat si doctoranzi) din institutiile partenere.

Urmatoarele rezultate corespund rezultatelor intelectuale indicate in proiect:

 • 1. O1 - „Curs pentru formatori - Agricultura ecologica, eco-piata si valorificarea lor prin initiativa antreprenoriala”.
 • 2. O2 - „Curs pentru formatori - Inovare antreprenoriala in stiinta agroalimentara”.
 • 3. O3-MOOC „Alimente ecologice - de la productie la distributie”.
 • 4. O4 - „Protocol pentru adaptarea programelor universitare partenere”.

Learning, Teaching and Training Activities

ID

Activity Type

C1

 

Short-term joint staff training events

Bucharest University of Economic Studies, 18–22 October, 2021

Notions on organic farming, biological quality of eco–products and entrepreneurial innovation in agri–food science

 

C2

Short-term joint staff training events

University of Catania, Dipartimento di Scienze della Formazione, 6-10 June 2022

Entrepreneurship in agro-economy – a step forward for a successful business

C3

Intensive programmes for higher education learners

Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Romania, 27 June – 1 July 2022

Entrepreneurship in agro-economy – pilot course for students

Start: 01-09-2019 - End: 31-08-2022

Project Reference: 2019-1-RO01-KA203-063939

EU Grant: 286597 EUR

Programme: Erasmus+

Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Action Type: Strategic Partnerships for higher education

Mai multe informatii despre proiect pot fi accesate pe website-ul Erasmus+ sau pe cel al proiectului.

SIPOCA 393

Titlul proiectului: Consolidarea capacitatii institutionale a Ministerului Cercetarii si Inovarii prin optimizarea proceselor decizionale în domeniul de cercetare-dezvoltare si inovare - SIPOCA 393, cod MySMIS 116103

SIPOCA 396

Info proiect:

 • Titlul proiectului: Optimizarea procedurilor administrative din cadrul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul
 • Beneficiar: Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul
 • Partener: Academia de Studii Economice din Bucuresti
 • Cod SIPOCA: SIPOCA 396, 115539
 • Componenta 1: IP8/2017 - Sprijin pentru implementarea managementului calitatii, masuri de simplificare pentru cetateni si mediul de afaceri, sistematizarea legislatiei si evaluarea sistemica a cadrului de reglementare
 • Axa Prioritara: Administratie publica si sistem judiciar eficiente
 • Operatiunea: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri în concordanta cu SCAP

Obiectiv general

Obiectivul general al acestui proiect este reprezentat de optimizarea cadrului administrativ de functionare al Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul. Se urmareste eficientizarea coordonarii si comunicarii atât la nivel intra-ministerial cât si în relatia dintre Parlament si Guvern. Obiectivul general va fi atins prin realizarea obiectivelor specifice enumerate ulterior.

Obiective specifice

 • 1. Elaborarea de politici bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului la nivelul MRP.
 • 2. Sistematizarea si simplificarea actelor normative la nivelul MRP.
 • 3. Imbunatatirea managementului la nivelul MRP prin intermediul unor cursuri de formare profesioanala.

Rezultate:

 • 1. Rezultat program 4 - "Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritatile si institutiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului" ; Rezultat proiect 1 - politica publica în domeniul relatiei Parlament - Guvern, elaborata
 • 2. Rezultat program 6 - "Fondul activ al legislatiei sistematizat si simplificat progresiv" ; Rezultat proiect 2 - fond activ al legislatiei în domeniul relatiei Parlament - Guvern sistematizat si simplificat
 • 3. Rezultat program 12 - "Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice centrale îmbunatatite pentru sustinerea masurilor/actiunilor din cadrul acestui obiectiv specific" ; Rezultat proiect 3 - competente crescute pentru personalul din MRP pentru sustinerea masurilor/actiunilor în domeniul relatiei Parlament - Guvern

Persoane de contact:

 • Manager proiect - Tudor Ulea, email tudor.ulea@mrp.gov.ro, Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul
 • Responsabil proiect - Petrescu Irina Elena, email irina.petrescu@eam.ase.ro, Academia de Studii Economice din Bucuresti

Proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cod SIPOCA 396, cod MySmis 115539

SUSCHOICE 2018-2021

SUSCHOICE este un proiect de cercetare ERA-Net SUSFOOD2 in cadrul temei 3 "Intelegerea comportamentului consumatorului si alegerii alimentelor".

Acest proiect investigheaza determinantii alegerii durabile a alimentelor si bauturilor in randul adultilor tineri europeni. Acesta urmareste sa inteleaga modul in care atitudinea tinerilor consumatori si dorinta de a plati catre alimente si bauturi durabile poate fi transpusa intr-o alegere reala in viata lor de zi cu zi.

SUSCHOICE intentioneaza sa ofere factorilor de decizie politica si companiilor de alimentatie si bautura recomandari pentru promovarea practicilor durabile de productie alimentara si a bauturilor si a optiunilor de consum in Europa.

Activitatile de cercetare au inceput la 1 septembrie 2018 si se vor incheia la 31 august 2021.

Este un proiect transnational care include 5 echipe de cercetare din 5 tari europene diferite:

 • Departamentul de Administrare a Afacerilor, Universitatea din Verona (Italia);
 • Universitatea de Stiinte Aplicate din Norvegia, Centrul Mohn pentru Inovare si Dezvoltare Regionala (Norvegia);
 • Facultatea de Economie si Management, Universitatea Lund (Suedia);
 • Departamentul de Administrare a Afacerilor si Cercetare de piata, Universitatea Geisenheim (Germania);
 • Departamentul de Economie Agroalimentara si de Mediu, Academia de Studii Economice din Bucuresti (România).

Echipa partenerului 5 RO-ASE este formata din:

 • Prof. Gabriel Popescu - Director proiect
 • Prof. Nicolae Istudor, Prof. Dan Boboc, Conf. Florentina Constantin - Experti
 • PhD Alina Zaharia si PhD Maria Claudia Diaconeasa - Cercetatori postdoctorali

Website: http://sites.les.univr.it/suschoice/

Formare fermieri pentru performanta in agricultura in judetul Gorj

LOCATIE: REGIUNEA sud-vest oltenia / JUDETUL Gorj / COMUNA POLOVRAGI

LINIA DE FINANTARE: PNDR 2014 - 2020, Masura 1 - Actiuni pentru transferul de cunostinte si actiuni de informare, Submasura: 1.1.- „Sprijin pentru formarea profesionala si dobandirea de competente”

PARTENERIAT:

 • Partener 1 - SC Global Commercium Development SRL
 • Partener 2 - Asociatia Crescatorilor de Vaci „Baltata Romaneasca” Tip Simmental (ACVBR-SIM)
 • Partener 3 - Academia de Studii Economice (ASE Bucuresti)
 • Partener 4 - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animala (INCDBNA - IBNA Balotesti)

Perioada de derulare: 07.03.2018 - 06.03.2019

Scopul proiectului este formarea profesionala a fermierilor din judetul Gorj, in special beneficiari de sprijin ai sub-masurilor 6.1 si 6.3, in vederea dobandirii de competente si sprijinirii efortului acestora pentru cresterea competitivitatii si diversificarea activitatilor agricole din cadrul fermelor pe care le administreaza. Numarul propus de persoane participante la programele de formare din cadrul proiectului este de 250.

Persoanele vizate in vederea informarii privind posibilitatea participarii in proiect la programele de formare si formarii grupului tinta vor fi identificate din randul fermierilor, persoane fizice sau persoane juridice, care detin sau administreaza exploatatii agricole din judetul Gorj.

Formare fermieri pentru performanta in agricultura in judetul Valcea

LOCATIE: REGIUNEA sud-vest oltenia / JUDETUL VALCEA / ORAS HOREZU

LINIA DE FINANTARE: PNDR 2014 – 2020, Masura 1 – Actiuni pentru transferul de cunostinte si actiuni de informare, Submasura: 1.1.- „Sprijin pentru formarea profesionala si dobandirea de competente”

PARTENERIAT:

 • Partener 1 - SC Global Commercium Development SRL
 • Partener 2 - Asociatia Crescatorilor de Vaci "Baltata Romaneasca" Tip Simmental (ACVBR-SIM)
 • Partener 3 - Academia de Studii Economice (ASE Bucuresti)
 • Partener 4 - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animala (INCDBNA - IBNA Balotesti)

Perioada de derulare: 07.03.2018 – 06.03.2019

Scopul proiectului este formarea profesionala a fermierilor din judetul Valcea, in special beneficiari de sprijin ai sub-masurilor 6.1 si 6.3, in vederea dobandirii de competente si sprijinirii efortului acestora pentru cresterea competitivitatii si diversificarea activitatilor agricole din cadrul fermelor pe care le administreaza. Numarul propus de persoane participante la programele de formare din cadrul proiectului este de 250.

Persoanele vizate in vederea informarii privind posibilitatea participarii in proiect la programele de formare si formarii grupului tinta vor fi identificate din randul fermierilor, persoane fizice sau persoane juridice, care detin sau administreaza exploatatii agricole din judetul Valcea.

ROSE 2017-2019

Denumire proiect: EAM in cariera – eficienta, ambitie si munca in cariera - ROSE-EAM

Proiectul vizeaza cresterea ratei de retentie a studentilor aflati in primul an de studiu, inmatriculati in cadrul Facultatii de Economie Agroalimentara si a Mediului (EAM), Academia de Studii Economice din Bucuresti (ASE). Proiectul se identifica cu strategia ASE, elementul de sinergie fiind cresterea nivelului calitativ al procesului educational. Grupul tinta vizat de proiect este alcatuit din 320 de studenti din anul I de studiu. Grupul tinta va beneficia de un set integrat de activitati adaptate la nevoile identificate si la profilul specific al fiecarui membru de grup tinta. Designul de activitati vizeaza intregul set de variabile care afecteaza intr-o maniera directa abandonul universitar. Activitatea remediala si activitatea de indrumare si sprijin vizeaza recuperarea deficientelor de informatii si de invatare. Aceste activitati sunt completate de activitati de consiliere, orientare profesionala, coaching si dezvoltare personala, care vizeaza profilarea grupului tinta, stabilirea nevoilor si asteptarilor in relatia cu viitorul profesional, consolidarea stimei de sine si dezvoltarea competentelor socioemotionale. Activitatile de tip workshop-uri, campanii de constientizare si vizite de studiu vor contribui la cresterea nivelului de perceptie cu privire la realitatile domeniului studiat.

In proiect vor fi implicati experti cu competente complementare, asigurând un pachet complet de expertiza menit sa il implementeze intr-o maniera corecta, completa, eficienta si eficace. Expertii vor proveni de la Facultatea EAM, Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera (CCOC) si Departamentul de Pregatire a Personalului Didactic (DPPD) din ASE.

Persoana de contact: Mihai Dinu, Director proiect

E-mail: mihai.dinu@eam.ase.ro

SIPOCA 58

Denumire proiect: „Implementarea si dezvoltarea de sisteme si standarde comune pentru optimizarea proceselor decizionale în domeniul mediului” cod SIPOCA 58, co-finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.

Ministerul Mediului, în calitate de lider de parteneriat, împreuna cu partenerul Academia de Studii Economice din Bucuresti lanseaza proiectul „Implementarea si dezvoltarea de sisteme si standarde comune pentru optimizarea proceselor decizionale în domeniul mediului” cod SIPOCA 58, co-finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.

Proiectul a demarat la data de 16 August 2017, are o perioada de implementare de 24 luni si o valoare totala de 10.254.987,26 lei .

Obiectivul general al proiectului „Implementarea si dezvoltarea de sisteme si standarde comune pentru optimizarea proceselor decizionale în domeniul mediului” cod SIPOCA 58 vizeaza consolidarea capacitatii institutionale a Ministerului Mediului si a structurilor aflate în subordinea si sub autoritatea acestuia prin îmbunatatirea managementului proceselor si activitatilor organizationale si implementarea instrumentelor de management al calitatii CAF si SR EN ISO 9001:2015 în vederea eficientizarii administratiei publice.

Pentru mai multe detalii si informatii referitoare la proiectul „Implementarea si dezvoltarea de sisteme si standarde comune pentru optimizarea proceselor decizionale în domeniul mediului” va rugam sa va adresat i catre:

Persoana de contact: Lider de parteneriat Ministerul Mediului: Marisanda PÎRÎIANU, Manager proiect

Tel/Fax: 021/408 9642; 004 021 408 9615; Mobil: 0756.089.972; E-mail: marisanda.piriianu@mmediu.ro