BURSE

BURSE SOCIALE

Conform Calendarului Studentului 2021-2022, în perioada 05.09.2022 – 09.09.2022, la adresa burse@eam.ase.ro, se depun actele pentru obținerea burselor sociale pentru semestrul 1 al anului universitar 2022-2023!

IMPORTANT !!!

  • Lunile pentru care se vor transmite acte doveditoare de venit sunt iunie, iulie și august 2022;
  • Valoarea salariului minim net pe economie este de 1524 RON;
  • În cazul în care studentul mai are de depus un act la dosarul de acordare a burselor sociale (iar singurul act la care se face referire este documentul doveditor de la ANAF !!!), acesta va trebui să dea o declarație pe proprie răspundere, datată și semnată, în care se obligă să îl depună în termen de 30 de zile de la data începerii perioadei de depunere a documentelor, altfel pierde dreptul la bursă și va trebui să returneze sumele încasate;
  • Toate documentele se trimit la adresa burse@eam.ase.ro;
  • Calendarul de depunere a dosarelor, precum și transmiterea TUTUROR documentelor solicitate trebuie OBLIGATORIU respectate!

Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani, în limita a 30% din fondul de burse alocat facultății, studenților integraliști de la forma de finanțare Buget, dar, pot beneficia și studenții de la programele organizate la forma de învățământ cu frecvență, finanțați prin taxe de școlarizare, conform prevederilor art.7, alin1, din Legea nr.441/2001 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, numai în cazul în care sunt integraliști și dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinți sau provin din casele de copii sau din plasament familial.

Metodologii si regulamente

Anunt privind contul bancar pentru transferurile financiare acordate studentilor

Studentii care beneficiaza de burse (sociale/de merit/de performanta) sunt rugati sa depuna un extras de cont (în cazul în care nu au facut acest lucru deja) la Compartimentul Burse si alte drepturi financiare ale studentilor la diana.barolescu@ase.ro.

ACTE