Metodologii si regulamente

Anunt privind contul bancar pentru transferurile financiare acordate studentilor

Studentii care beneficiaza de burse (sociale/de merit/de performanta) sunt rugati sa depuna un extras de cont (în cazul în care nu au facut acest lucru deja) la Compartimentul Burse si alte drepturi financiare ale studentilor (sala 0438). Sunt acceptate conturile deschise la BCR, BRD si Banca Transilvania.

 

Cerere bursa sociala