BURSE

Metodologii si regulamente

ACTE

Anunt privind contul bancar pentru transferurile financiare acordate studentilor

Studentii care beneficiaza de burse (sociale/de merit/de performanta) sunt rugati sa depuna un extras de cont (în cazul în care nu au facut acest lucru deja) la Compartimentul Burse si alte drepturi financiare ale studentilor la diana.barolescu@ase.ro.