Licenta si Disertatie 2022 - 2023

ÎN ATENTIA STUDENTILOR DE ANUL III LICENTA, ANUL II MASTERAT SI ANUL SUPLIMENTAR

  • 18.07 – 28.10.2022: Completarea si depunerea la secretariatul facultății a cererilor privind alegerea conducatorului științific si temei lucrării de licență, de către studenții promoției curente, respectiv absolvenții promoțiilor anterioare, care nu au susținut / promovat examenul de finalizare a studiilor, pentru anul universitar 2022 - 2023
  • 18.07 – 30.11.2022: Completarea si depunerea la secretariatul facultății a cererilor privind alegerea conducătorului științific si temei lucrării de disertație, de către studenții promoției curente, respectiv de către absolvenții promoțiilor anterioare, care nu au susținut / promovat examenul de finalizare a studiilor, pentru anul universitar 2022 - 2023

Depunerea cererilor privind alegerea conducătorului științific si temei lucrării de licență si disertație se face EXCLUSIV ONLINE, prin transmiterea unui e-mail (din adresa de email instituțional) la departamenteam@eam.ase.ro, cu cererea completata, datata si semnata (de student si de cadrul didactic solicitat la coordonare), în format .pdf sau .jpeg/.jpg

Teme propuse

Teme aprobate licenta

Teme aprobate masterat

Modele de cereri