Proiect SUSCHOICE

Lista activităților în proiectul de cercetare SUSCHOICE, în anul 2021

a) Lucrări publicate în volumele conferințelor internaționale
- 3-5/06/2021 The development of circular economy at EU level, autori: Alina Zaharia, Maria Claudia Diaconeasa, Adina Sabrina Goga (Lise), BASIQ 2021 International Conference - online
- 3-5/06/2021 Development of agriculture through a sustainable production and consumption, autori: Gabriel Popescu, Panait Ioana, Cucu Marian Cătălin, BASIQ 2021 International Conference – online
- 23-24/11/2021 The interest in developing fruit and vegetables “box schemes” in Romania, autori: asist.univ.dr. Maria Claudia Diaconeasa, asist.univ.dr. Alina Zaharia și drd. Daniela Popa, 38th IBIMA International Conference, Seville, Spain
- 23-24/11/2021 European support for the agri-food processing sector in Romania, autori: drd. Părnuș Alecsandra, drd. Mitulescu Raluca, drd. Gheorghe Eliza, conf. univ.dr. Constantin Florentina, 38th IBIMA International Conference, Seville, Spain
- 23-24/11/2021 Sustainable food systems – focus on organic farming of fresh fruits and vegetables, autori: prof.univ.dr. Popescu Gabriel, drd. Panait Ioana, drd. Cucu Marian Cătălin, 38th IBIMA International Conference, Seville, Spain
- 23-24/11/2021 Cultured meat, an alternative for conventional meat, autori: prof.univ.dr. Popescu Gabriel, drd. Martin Dorin, drd. Maria Girip, 38th IBIMA International Conference, Seville, Spain
- 23-24/11/2021 Knowledge Transfer for the Implementation of the New CAP and the Guidelines of the European Green Agreement - A Measure from the Strategic Plan "From Farm to Fork" for a Fair, Healthy and Environmentally Friendly Food System with Applicability in the Mountain Area, autori: drd. Cătuna-Boca Carmen, prof. univ.dr. Popescu Gabriel, drd. Antohe Radu-Gheorghe, 38th IBIMA International Conference, Seville, Spain

b) Lista publicațiilor în jurnale internaționale
- 07/2021 Developing Sustainable Food Systems in Europe: National Policies and Stakeholder Perspectives in a Four-Country Analysis, https://www.mdpi.com/1660-4601/18/14/7701/htm) în jurnalul Environmental Research and Public Health. Autori: Alina Zaharia, Maria-Claudia Diaconeasa, Natalia Maehle, Gergely Szolnoki and Roberta Capitello
- 11/2021 Media Discourse on Sustainable Consumption in Europe (DOI: 10.1080/17524032.2021.1999295) acceptat spre publicare în jurnalul Environmental Communication. Autori: Maria-Claudia Diaconeasa, Gabriel Popescu, Natalia Meahle, Signe Nelgen and Roberta Capitello.
- 11/2021 A Macroeconomic Review of the Factors Influencing Fruit Consumption in Romania – The Road towards Sustainability (https://www.mdpi.com/2071-1050/13/22/12793) în jurnalul Sustainability. Autori: Popescu Gabriel, Istudor Nicolae, Zaharia Alina, Diaconeasa Maria-Claudia, Panait Ioana, Cucu Marian Cătălin.

c) Activități desfășurate în cadrul proiectului SUSCHOICE în anul 2021
- Participarea la întâlnirile de management și evaluare a proiectului, desfășurate în mediul online din cauza restricțiilor impuse de pandemia Covid-19
- Realizarea de interviuri cu tinerii consumatori din România pentru evaluarea scenariilor alternative privind dezvoltarea consumului sustenabil de alimente și băuturi și analiza rezultatelor.
- Realizarea de interviuri cu decidenții publici, producătorii de alimente și băuturi și retaileri din sectorul alimentar pentru evaluarea strategiilor de impulsionare a consumului sustenabil de băuturi și alimente și analiza rezultatelor.
- Realizarea de experimente cu tinerii consumatori privind evaluarea strategiilor de impulsionare a consumului sustenabil de băuturi și alimente.
- Participarea la conferința finală a proiectului SUSCHOICE în perioada 27 septembrie – 2 octombrie 2021, în Verona, Italia. În cadrul conferinței a avut loc și un workshop cu decidenți publici, cercetători și consumatori italieni în care s-au prezentat rezultatele proiectului.