Proiecte de cercetare

RuralCOM

Academia de Studii Economice din București implementează în perioada 01.11.2020 – 31.08.2023 proiectul ERASMUS + Joint Master`s Curriculum in Rural Community Development – RuralCOM, coordonat de Universitatea de Științele Vieții din Estonia (Estonian University of Life Sciences - EMÜ), Tartu. Proiectul RuralCOM este rezultatul colaborării unui consorţiu format din cinci universități: Estonian University of Life Sciences (EMU) – Estonia, Latvia University of Life Sciences and Technologies (LBLU) – Letonia, Vytautas Magnus University (VMU) – Lituania, Ruralia Institute of Helsinki University (UH) – Finlanda și Academia de Studii Economice din București (ASE) – România. Proiectul este finanțat prin parteneriatele strategice Erasmus+ pentru învățământul superior și este derulat prin Agenția Națională pentru programele de educație și tineret ale Uniunii Europene găzduită de Agenția Națională pentru Educație din Estonia.

Echipa de proiect --- Academia de Studii Economice din București:
Prof. univ. dr. Carmen Păunescu, Departamentul de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine (UNESCO) --- Director de proiect și Cercetător-Expert pe termen lung
Conf. univ. dr. Raluca Georgiana Lădaru, Departamentul de Economie Agroalimentara și a Mediului --- Cercetător-Expert pe termen lung
Conf. univ. dr. Florentina Constantin, Departamentul de Economie Agroalimentara și a Mediului --- Cercetător-Expert pe termen lung
Dr. Daniela Staicu, Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine --- Cercetător-Expert pe termen lung
Drd. Eniko Matyus, Școala Doctorală Administrarea Afacerilor --- Cercetător-Expert pe termen lung
Lect. univ. dr. Mihai Dinu, Departamentul de Economie Agroalimentara și a Mediului --- Cercetător-Expert pe termen scurt

Proiectul RuralCOM are ca scop dezvoltarea unui program comun de master pentru dezvoltarea comunității rurale. Acest curriculum comun este implementat de două universități partenere din statele baltice (Estonia și Letonia) începând cu luna septembrie 2023, ceilalți parteneri urmând să adapteze cursurile selectate și conținutul e-learning dezvoltat la programele lor educaționale. UH și ASE sunt aleși ca parteneri importanți pentru crearea de rețele de experți, susținerea de prelegeri, participarea în programe de mobilitate și colaborare la coordonarea lucrărilor de disertație ale studenților. UH coordonează dezvoltarea programului MOOC de antreprenoriat social pentru dezvoltarea comunității rurale, intitulat Sustainable Rural Social Entrepreneurship, iar ASE coordonează dezvoltarea cursurilor de formare continuă pentru adulți destinate liderilor comunității rurale.

Prin crearea unui nou curriculum comun privind dezvoltarea comunității rurale, proiectul RuralCOM își propune să pună în aplicare inițiative comune împreună, promovând cooperarea, învățarea de la egal la egal și schimbul de experiențe la nivel european. Dezvoltarea comunității rurale cuprinde o serie de abordări și activități care au ca scop creșterea bunăstării și mijloacelor de trai ale persoanelor care trăiesc în zonele rurale, concentrându-se pe sociologia rurală, turismul, economia locală și mediul durabil. Proiectul RuralCOM se concentrează pe sate și oameni, inclusiv pe aspectele sociologice ale ființelor umane (nu numai pe infrastructură și aspecte economice). Obiectivul general al proiectului RuralCOM este de a sprijini dezvoltarea comunității rurale, antreprenoriatul social și sustenabilitatea zonelor rurale. În prezent, nu există un curriculum holistic și integrat de dezvoltare a comunității rurale la nivel de masterat în țările partenere.

In cadrul proiectului RuralCOM, ASE a dezvoltat două propuneri de cursuri de formare continuă a adulților, destinate liderilor din comunitățile rurale, respectiv Afaceri rurale și antreprenoriat și Diversificarea afacerii rurale. Cursul Afaceri rurale și antreprenoriat  oferă informații legate de importanța antreprenoriatului rural și social asupra dezvoltării zonelor rurale. Cursul este dezvoltat, în principal, în jurul unei serii de discuții pe bază de studii de caz și exemple de modele de afaceri. Acesta acoperă o gamă largă de subiecte, cum ar fi: antreprenoriatul rural și antreprenoriatul social, dezvoltarea comunităților rurale, surse nerambursabile de finanțare pentru antreprenoriatul rural. Cursul Diversificarea afacerii rurale oferă informații legate de importanța diversificării afacerilor rurale asupra dezvoltării zonelor rurale. Cursul este centrat, de asemenea, pe bază de discuții, studii de caz și exemple de modele de afaceri. Acesta acoperă o gamă largă de subiecte, cum ar fi: diversificarea rurală, dezvoltarea comunităților rurale, surse de finanțare nerambursabile pentru dezvoltarea afacerilor neagricole în zona rurală.

Materialele educaționale corespunzătoare celor două cursuri sunt disponibile publicului larg, online, și pot fi consultate aici:

Cursurile pot fi organizate la cerere în campusul universității, în conformitate cu Regulamentul ASE privind activitatea didactică în cadrul programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă.

Mai multe detalii sunt disponibile aici (https://mefc.ase.ro/programe-postuniversitare-de-formare-si-dezvoltare-profesionala-continua/).