Licenta si Disertatie 2020 - 2021

ÎN ATENTIA STUDENTILOR DE ANUL III LICENTA, ANUL II MASTERAT SI ANUL SUPLIMENTAR

  • 13.07 – 29.10.2020: Completarea si depunerea la secretariatul facultatii a cererilor privind alegerea conducatorului stiintific si temei lucrarii de licenta, de catre studentii promotiei curente, respectiv absolventii promotiilor anterioare, care nu au sustinut / promovat examenul de finalizare a studiilor, pentru anul universitar 2020 - 2021
  • 13.07 – 27.11.2020: Completarea si depunerea la secretariatul facultatii a cererilor privind alegerea conducatorului stiintific si temei lucrarii de disertatie, de catre studentii promotiei curente, respectiv de catre absolventii promotiilor anterioare, care nu au sustinut / promovat examenul de finalizare a studiilor, pentru anul universitar 2020 - 2021

Depunerea cererilor privind alegerea conducatorului stiintific si temei lucrarii de licenta si disertatie se face EXCLUSIV ONLINE, prin transmiterea unui e-mail (din adresa de email institutional) la departamenteam@eam.ase.ro, cu cererea completata, datata si semnata, în format .pdf sau .jpeg/.jpg.

Tematica si bibliografia pentru examenul de licenta 2021

Bibliografie examen de finalizare a studiilor universitare de licenta EAM 2021

Lista teme aprobate

Pentru eventualele neconcordante, va rugam să trimiteti un email la departamenteam@eam.ase.ro.

Comisii examen

Modele cereri

Licenta:

Disertatie: