Licenta 2024

Comisiile pentru evaluarea cunoştinţelor la examenul de finalizare a studiilor universitare de LICENȚĂ, sesiunea IULIE 2024

Lista comisii

Bibliografie examen de finalizare a studiilor universitare de licenta 2024

  • Ion, R.A, Securitate și siguranță alimentară, Ed.ASE, București, 2017 - Ion Raluca
  • Negrei, C., Economia și politica mediului, Ed. ASE, 2004 - Negrei Costel
  • Popescu, G., Cooperația în agricultură, de la argumentul istoric la transferul de cunoaștere, Ed. Academiei Române, București 2014 - Popescu Gabriel
  • Vereș, V., A., Managementul piețelor produselor agricole, Editura EFES, Cluj-Napoca, 2012 - Veres Vicentiu

Tematica si bibliografie examen licenta 2024

Teme aprobate

Teme propuse

ÎN ATENTIA STUDENTILOR DE ANUL III LICENȚĂ SI ANUL SUPLIMENTAR

In perioada 17.07 - 27.10.2023 are loc completarea şi transmiterea, în format electronic, la adresa de email departamenteam@eam.ase.ro, a cererilor privind alegerea conducătorului științific și a temei lucrării de licență, de către studenții promoției curente, respectiv absolvenții promoțiilor anterioare, care nu au susținut/promovat examenul de finalizare a studiilor, pentru anul universitar 2023-2024

Depunerea cererilor privind alegerea conducătorului științific si temei lucrării de licență se face EXCLUSIV ONLINE, prin transmiterea unui e-mail (din adresa de email instituțional) la departamenteam@eam.ase.ro, cu cererea completata, datata si semnata (de student si de cadrul didactic solicitat la coordonare), în format .pdf sau .jpeg/.jpg

Modele de cereri