Disertatie 2023 - 2024

Comisiile pentru evaluarea cunoştinţelor la examenul de finalizare a studiilor universitare de MASTERAT, sesiunea IULIE 2024

Lista comisii

Teme aprobate

ÎN ATENTIA STUDENTILOR DE ANUL II MASTERAT SI ANUL SUPLIMENTAR

In perioada 17.08 – 29.11.2023 are loc completarea şi transmiterea, în format electronic, la adresa de email departamenteam@eam.ase.ro, a cererilor privind alegerea conducătorului științific și a temei lucrării de disertație, de către studenții promoției curente, respectiv absolvenții promoțiilor anterioare, care nu au susținut/promovat examenul de finalizare a studiilor, pentru anul universitar 2023-2024

Depunerea cererilor privind alegerea conducătorului științific si temei lucrării de disertație se face EXCLUSIV ONLINE, prin transmiterea unui e-mail (din adresa de email instituțional) la departamenteam@eam.ase.ro, cu cererea completata, datata si semnata (de student si de cadrul didactic solicitat la coordonare), în format .pdf sau .jpeg/.jpg

Teme propuse

Modele de cereri