TABERE STUDENTESTI

Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari ai PROGRAMULUI NAŢIONAL “TABERE STUDENŢEŞTI” 2017, alcătuită din Prof. univ. dr. Boboc Dan, Lect. univ. dr. Lădaru Georgiana-Raluca, Student Aldea Georgiana, se va întruni pentru analiza cererilor depuse în ziua de 6 iunie 2016, ora 17.30, sala 3203.

Lista studenților înscriși pentru a beneficia de tabere studențești 

Studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul Programului Naţional „Tabere Studenţeşti 2017” organizat de Ministerul Tineretului şi Sportului  - Direcţia Programe şi Tabere pentru  Tineret şi Studenţi prin Casele de Cultură ale Studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „TEI”, în perioada vacanţei de vară 2017, pot depune până luni, 22 mai 2017, ora 16.00, cererea de solicitare a unui loc de tabără prin una dintre următoarele modalități:

a.       completarea și depunerea unei cereri tip (Anexa nr. 4), direct la Secretariatul Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului (sala 3204).

b.      transmiterea cererii (Anexa 4) la adresa de e-mail eam@ase.ro.

Cererile vor fi semnate de studenți și vor fi însoțite de de documentele justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea în unul din cazurile sociale.

Conform Metodologiei pentru organizarea și desfășurarea Programului național “Tabere studențești 2017”:

- Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, în perioada vacanței de vară 2017,  sunt studenții care îndeplinesc cumulativ:

a.       sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență și sunt finanțați de la bugetul de stat

b.      sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență la programul de studii de la ciclurile licență și masterat

c.       sunt integraliști (studenții care au promovat toate disciplinele de studiu în anul anterior de școlarizare)

d.      sunt studenți cu vârstă de până la 35 de ani.

În cazul categoriei, studenți cazuri sociale, criteriul de student-integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale.

-  Repartizarea numărului de locuri disponibile pe facultăţi

- Grila de punctaj utilizată pentru ierarhizarea studenţilor