Tabere studentesti

REZULTATE SI ALTE INFORMATII   

Comisia de selectie a studentilor beneficiari ai PROGRAMULUI NATIONAL “TABERE STUDENTESTI” 2019, alcatuita din Prof. univ. dr. Boboc Dan, Conf. univ. dr. Ladaru Georgiana-Raluca, Asist. univ. dr. Diaconeasa Maria-Claudia, Student Mihai Alexandru, s-a întrunit pentru analiza cererilor depuse în ziua de 4 iunie 2019, ora 12.00, sala 3203.

Rezultate repartizare tabere studentesti vara 2019: Proces verbal

INFORMATII INSCRIERE TABERE   

Studentii care doresc sa candideze pentru ocuparea unui loc gratuit în taberele studentesti pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabara (Anexa 4), în perioada 19 aprilie 2019 – 17 mai 2019, prin urmatoarele modalitati:

  • la Secretariatul Facultatii EAM (sala 3204), în intervalul de lucru cu publicul;

  • pe email la adresa eam@ase.ro pâna la data de 17 mai 2019, ora 13.30;

Numarul de locuri gratuite în taberele studentesti repartizate Facultatii de Economie Agroalimentara si a Mediului este de 17, conform Anexei 1.

Grila de punctaj utilizata pentru ierarhizarea studentilor care au avut activitati în cadru organizat al ASE Bucuresti este prezentata în Anexa 3.

Repartizarea locurilor se va realiza conform Metodologiei privind organizarea si desfasurarea Programului National “Tabere studentesti” 2019.