TABERE STUDENTESTI

Distribuirea locurilor în taberele studenţeşti 2017 pentru studenţii EAM cu rezultate deosebite la învăţătură: proces verbal şi borderou de distribuire a locurilor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.06.2017: Lista finală privind distribuirea locurilor în taberele studenţeşti pentru EAM, 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conform Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea PROGRAMULUI NAŢIONAL “TABERE STUDENŢEŞTI” 2017, vă informăm că miercuri, 21.06.2017, ora 7.30, sala 3304, va avea loc întâlnirea privind alegerea locaţiilor pentru taberele studenţeşti.

Vă rugăm să aveţi la voi legitimaţia de student vizată la zi şi cartea de identitate (ambele în original şi copie).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proces verbal de selecţie a beneficiarilor de locuri în cadrul Programului Tabere Studenţeşti 2017_6 iunie 2017 

 Afişat astăzi, 9.06.2017, ora 8.00. Eventualele contestaţii se vor depune personal (la Secretariatul Facultăţii EAM, sala 3204) sau se vor transmite pe E-mail (eam@ase.ro) în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari ai PROGRAMULUI NAŢIONAL “TABERE STUDENŢEŞTI” 2017, alcătuită din Prof. univ. dr. Boboc Dan, Lect. univ. dr. Lădaru Georgiana-Raluca, Student Aldea Georgiana, se va întruni pentru analiza cererilor depuse în ziua de 6 iunie 2016, ora 17.30, sala 3203.

Lista studenților înscriși pentru a beneficia de tabere studențești 

Studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în cadrul Programului Naţional „Tabere Studenţeşti 2017” organizat de Ministerul Tineretului şi Sportului  - Direcţia Programe şi Tabere pentru  Tineret şi Studenţi prin Casele de Cultură ale Studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „TEI”, în perioada vacanţei de vară 2017, pot depune până luni, 22 mai 2017, ora 16.00, cererea de solicitare a unui loc de tabără prin una dintre următoarele modalități:

a.       completarea și depunerea unei cereri tip (Anexa nr. 4), direct la Secretariatul Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului (sala 3204).

b.      transmiterea cererii (Anexa 4) la adresa de e-mail eam@ase.ro.

Cererile vor fi semnate de studenți și vor fi însoțite de de documentele justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea în unul din cazurile sociale.

Conform Metodologiei pentru organizarea și desfășurarea Programului național “Tabere studențești 2017”:

- Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, în perioada vacanței de vară 2017,  sunt studenții care îndeplinesc cumulativ:

a.       sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență și sunt finanțați de la bugetul de stat

b.      sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență la programul de studii de la ciclurile licență și masterat

c.       sunt integraliști (studenții care au promovat toate disciplinele de studiu în anul anterior de școlarizare)

d.      sunt studenți cu vârstă de până la 35 de ani.

În cazul categoriei, studenți cazuri sociale, criteriul de student-integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale.

-  Repartizarea numărului de locuri disponibile pe facultăţi

- Grila de punctaj utilizată pentru ierarhizarea studenţilor