Depunerea dosarelor sociale

Conform Calendarului Studentului (https://consilierstudenti.ase.ro/calendarul-studentului-2017-2018/), în perioada 10-20 septembrie 2018 se depun dosarele sociale pentru ob?inerea unei burse sociale în semestrul I al anului universitar 2018-2019 la secretariatele faculta?ilor.

Metodologia privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin social pentru studentii de la învatamântul cu frecventa în anul universitar 2017-2018 este disponibila la:

http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2017/20170927/HS%20146%20Sed.%20Senat%20din%2027.09.2017

_Met.burse.pdf

Lunile pentru care se vor aduce acte doveditoare de venit sunt iunie, iulie si august 2018.

ADMITERE MASTERAT 2018 - sesiunea septembrie 2018

Cifra de scolarizare pentru masteratele Facultatii EAM, sesiunea sept. este:

  • Master EAAA: 4 locuri la taxa;
  • Master EE: 6 locuri la taxa;
  • Master MPDRR: 11 locuri la taxa.

 

06-08 sept. si 10-11 sept. 2018 (intervalul orar 9-14): Înscrieri - sala 1115 (Piata Romana - cladirea "Eminescu")

Graficul admiterii la masterat:

  • 13 sept. 2018: Sustinerea testului grila de specialitate: TEMATICA
  • 14 sept. 2018: Afisarea listei candidatilor repartizati la taxa;
  • 17-18 sept. 2018: Depunerea diplomei de bacalaureat în original si a adeverintei de absolvire în original – sala 1115, orele 9.00-16.00; Plata a 1/2 din taxa anuala de scolarizare (2500 lei) – caseriile ASE (Piata Romana);
  • 19 sept. 2018: Afisarea listelor candidatilor admisi si respinsi.

Metodologie admitere masterat

Pentru mai multe informatii accesati siteul: Admitere masterat

ADMITERE LICENTA EAM  ID - CENTRU TULCEA 


Admiterea la programele universitare de LICENTA – septembrie 2018 învatamânt la distanta (ID) va avea loc în perioada 10-15 septembrie, orele 9.00-14.00. 

Începând cu anul universitar 2018-2019, Programul de studii universitare de licenta Economie Agroalimentara si a Mediului, forma de învatamânt LA DISTANTA, va functiona în Tulcea.

Numarul de locuri autorizate de catre ARACIS: 100

INSCRIEREA va avea loc: Colegiul Economic Delta Dunarii Tulcea, strada Viitorului, nr. 32.

Activitatile didactice se vor desfasura la sfârsit de saptamâna: vineri dupa amiaza, sâmbata si duminica. La finalul celor 3 ani de studii se obtine diploma de: LICENTIAT ÎN STIINTE ECONOMICE.

ADMITERE LICENTA EAM  - sesiunea septembrie 2018


Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului va asteapta sa îi urmati cursurile de licenta începând cu anul universitar 2018-2019.

Numarul de locuri: 117.

INSCRIEREA se face în Cladirea "Virgil Madgearu" (Calea Dorobanti nr.15-17), sala 2013, parter: 06-08 si 10-11 septembrie în intervalul orar 9.00-14.00.

Mai multe detalii privind continutul dosarului de înscriere, calendarul sesiunii de admitere din septembrie, taxa de înscriere si alte informatii le puteti accesa aici.

INFORMATII CAZARE

          

Pentru a beneficia de un loc de cazare într-unul dintre caminele Academiei de Studii Economice, studentii admisi în anul I de licenta/masterat/doctorat în sesiunea iulie 2018 trebuie sa completeze în perioada 13 august - 6 septembrie cererea de cazare în format electronic al carui link va fi disponibil pe www.cazare.ase.ro începând cu 13 august pâna pe 6 septembrie ora 14:00.

Pentru mai multe informatii accesati: cazare.

OLIMPIADA NATIONALA A ECONOMISTILOR ÎN FORMARE 2018

În urma prezentarii în Adunarea Generala a AFER, Olimpiada Nationala a Economistilor în Formare (ONEF), editia a XIII-a, 2018, a fost organizata la Academia de Studii Economice din Bucuresti, în cadrul manifestarilor prilejuite de cea de-a 105-a aniversare.

Facultatea noastra este gazda a acestui eveniment - sectiunea licenta - Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului; coordonatorul comitetului de organizare la nivelul facultatii: doamna prodecan conf. univ. dr. Simona Roxana Patarlageanu (rpatarlageanu@eam.ase.ro).

Accesati detalii despre eveniment.

  ARHIVA