ADMITERE LICENŢĂ 2018 

Miercuri, 11 IULIE 2018, încep înscrierile pentru ADMITERE la programele de studii universitare de licență. Programul de studii universitare de licență Economie Agroalimentară și a Mediului (EAM) se încadrează în domeniul ECONOMIE, iar la finalul celor trei ani de studii absolvenți primesc diploma de „Licențiat în științe economice”. Săli EAM pentru pregătire dosare și înscriere

- Sala 1111 (etaj 1): PREGĂTIRE dosare

- Sala 1115 (etaj1): ÎNSCRIERE

Clădirea „Mihai Eminescu” (vis-a-vis de Pizza Hut). Vă așteptăm!

ADMITERE MASTERAT 2018

Pentru 2018-2019, cifra de şcolarizare pentru masteratele Facultăţii EAM este:

  • Master EAAA: 67 locuri la buget şi 7 locuri la taxă;
  • Master EE: 67 locuri la buget şi 7 locuri la taxă;
  • Master MPDRR: 56 locuri la buget şi 18 locuri la taxă.

23-25 iulie 2018: Înscrieri - sala 1115 (Piata Romană - clădirea "Eminescu")

Graficul admiterii la masterat:

  • 27 iulie 2018: Susţinerea testului grilă de specialitate: TEMATICA
  • 30 iulie 2018: Afișarea listei candidaților repartizați la buget și taxă;
  • 30-31 iulie 2018: Depunerea diplomei de bacalaureat în original și a adeverinței de absolvire în original – sala 1115, orele 9.00-16.00;
  • 30-31 iulie 2018: Plata a jumătate din taxa de școlarizare (2500 lei) – caseriile ASE (Piaţa Romană) orele 9.00-16.00;
  • 1 august 2018: Afișarea listelor candidaților admiși la buget și taxă

Graficul poate fi accesat şi AICI.

Pentru mai multe informaţii accesaţi: Admitere masterat EAM - în detaliu

ADMITERE

LICENŢĂ

MASTERAT

DOCTORAT

OLIMPIADA NAŢIONALĂ A ECONOMIŞTILOR ÎN FORMARE 2018

În urma prezentării în Adunarea Generala a AFER, Olimpiada Naţională a Economiştilor în Formare (ONEF), ediţia a XIII-a, 2018, a fost organizată la Academia de Studii Economice din Bucuresti, în cadrul manifestărilor prilejuite de cea de-a 105-a aniversare.

Facultatea noastră este gazdă a acestui eveniment - secţiunea licenţă - Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului; coordonatorul comitetului de organizare la nivelul facultatii: doamna prodecan conf. univ. dr. Simona Roxana Pătărlăgeanu (rpatarlageanu@eam.ase.ro).

Accesaţi detalii despre eveniment.

EAM ORGANIZEAZĂ MESE ROTUNDE PE TEME DE POLITICĂ AGRARĂ

Academia de Studii Economice împreună cu Academia Română şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice realizează în anul universitar 2016-2018 un ciclu de șase mese rotunde, pe teme de politică agrară, cu participarea unor personalități de seamă din mediul academic, administraţie publică și mediul de afaceri.

Până în prezent au fost editate cinci broşuri, ca rezultat al întâlnirilor care au avut ca obiect de lucru: “Piaţa pământului. Relaţiile de proprietate din agricultură”, “Comasarea terenurilor din agricultură”, "Asocierea şi cooperarea în agricultură", "Gospodăria ţărănească în economia rurală" şi "Cercetarea agricolă - prezent şi perspective".

  ARHIVĂ