OLIMPIADA NAŢIONALĂ A ECONOMIŞTILOR ÎN FORMARE 2018

În urma prezentării în Adunarea Generala a AFER, Olimpiada Naţională a Economiştilor în Formare (ONEF), ediţia a XIII-a, 2018, va fi organizată la Academia de Studii Economice din Bucuresti, în cadrul manifestărilor prilejuite de cea de-a 105-a aniversare.

Facultatea noastră este gazdă a acestui eveniment - secţiunea licenţă - Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului; coordonatorul comitetului de organizare la nivelul facultatii: doamna prodecan conf. univ. dr. Simona Roxana Pătărlăgeanu (rpatarlageanu@eam.ase.ro).

Perioada de desfăşurare: 28 - 30 iunie 2018.
Accesaţi detalii despre eveniment.

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI

  

  

Conform Calendarului studentului 2017-2018, perioadele de desfăşurare a evaluării cadrelor didactice, semestrul 2, anul universitar 2017-2018, sunt:

  • 07.05.2018 – 18.05.2018 (evalueaza studentii din anul 3 Licenta si 2 Masterat
  • 21.05.2018 – 01.06.2018 (evalueaza studentii din anul 1 si 2 Licenta si anul 1 Masterat)

Adresa aplicatiei este:

http://campus-virtual.ase.ro/Evaluare_ASE/index.asp

EAM ORGANIZEAZĂ MESE ROTUNDE PE TEME DE POLITICĂ AGRARĂ

Academia de Studii Economice împreună cu Academia Română şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice realizează în anul universitar 2016-2018 un ciclu de șase mese rotunde, pe teme de politică agrară, cu participarea unor personalități de seamă din mediul academic, administraţie publică și mediul de afaceri.

Până în prezent au fost editate cinci broşuri, ca rezultat al întâlnirilor care au avut ca obiect de lucru: “Piaţa pământului. Relaţiile de proprietate din agricultură”, “Comasarea terenurilor din agricultură”, "Asocierea şi cooperarea în agricultură", "Gospodăria ţărănească în economia rurală" şi "Cercetarea agricolă - prezent şi perspective".

  ARHIVĂ