PRACTICA

Metodologii, ghid de practica si alte documente   

Metodologie privind organizarea si desfasurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de licenta

Metodologie privind organizarea si desfasurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de masterat

Ghid de practica în anul universitar 2018-2019

Conventii cadru si portofolii de practica - LICENTA 2018-2019

Conventii cadru:

Portofolii de practica:

Conventii cadru si portofolii de practica - MASTER 2018-2019

Conventii cadru:

Portofolii de practica:

Repartizare locuri de practica   

Licenta:

  • Rezolutia cererilor primite pentru echivalarea stagiului de practica
  • Repartizarea locurilor de practica pentru anul 2 07.12.2017*

Master:

  • Rezolutia cererilor primite pentru echivalarea stagiului de practica
  • Repartizarea locurilor de practica pentru anul 2 08.12.2017*

* În perioada imediat urmatoare veti fi informati privind procedura de încheiere a conventiilor si portofoliilor de practica. Pentru eventualele neconcordante, transmiteti un email la raluca.ladaru@eam.ase.ro.