?coala doctorala ECONOMIE II

DESPRE PROGRAM

Pregatirea doctorala în Facultatea Economie Agroalimentara ?i a Mediului are o tradi?ie de patru decenii, aceasta desfa?urându-se potrivit regulamentelor adoptate în diferite perioade ?i fiind urmata atât de absolven?ii faculta?ii cât ?i de cei ai altor faculta?i ?i universita?i din ?ara ?i din strainatate.

În ceea ce prive?te perioada recenta, începând cu anul universitar 2005-2006, programul de doctorat a introdus cerin?e noi ?i un alt mod de desfa?urare, sub forma ?colii docotrale. Ulterior, începând cu anul universitar 2009-2010, s-a constituit ?coala doctorala Economie II.

Pregatirea doctorala se realizeaza în domeniile economie agroalimentara ?i economia mediului, iar temele de cercetare vizeaza prioritar: politicile economice în agricultura, industrie alimentara, distribu?ia produselor agricole ?i alimentare ?i protec?ia mediului; dezvoltarea rurala ?i regionala; managementul ?i marketingul agroalimentar.

Au condus sau continua sa conduca pregatirea doctorala urmatorii profesori universitari ai departamentului: Vasile Malinschi, Oprea Parpala, V.V. Topor, NIcolae David, Gheorghe Fra?ila, Sandu Costache, Leti?ia Zahiu, Radu Voicu, Florina Bran, Victor Manole, Dan Boboc, Nicolae Istudor, Gabriel Popescu, Mirela Stoian  Mai mult...

TEME DE CERCETARE

Nr. crt.

Conducatori de doctorat

Numar  de locuri

Teme de cercetare

1

ISTUDOR NICOLAE

3

Evaluarea impactului alocarii fondurilor publice nerambursabile asupra eficien?ei economice pe filiera vitivinicola. Studiu de caz.

Masuri ?i interven?ii privind cre?terea competitivita?ii produselor piscicole române?ti pe plan mondial.

Elaborarea ?i fundamentarea unui program de finan?are privind cre?terea dimensiunii exploata?iilor agricole în România.

 2

POPESCU GABRIEL

3

Pia?a produselor tradi?ionale în contextul industrializarii proceselor de produc?ie din agricultura.

Rolul fiscalita?ii în procesul de intensificare a schimburilor din cadrul pie?ei agroalimentare

Rolul parteneriatului public-privat în modernizarea agriculturii

3

MANOLE VICTOR

3

Studiu privind impactul dezvoltarii retelelor de distributie

asupra economiei din spatiul rural. Studiu de caz

Cercetari privind piata inputurilor agricole in Romania. Studiu de caz.

Diversificarea activitatii economice – factor de accelerare a dezvoltarii spatiului rural. Studiu de caz.

4

AGAPIE ADRIANA

 

3

 

Procese decizionale intr-o organizatie economica

Procese sociale inovative in contextul transferului local de cunoastere

in agricultura romaneasca

Dimensionarea si alocarea resurselor optima pentru institutiile agriculturii romanesti

5

BRAN FLORINA

3

Strategia durabila de valorificare a resurselor ?i a serviciilor produse de capitalul natural al ?arii în contextul globalizariii

Abordarea economica a provocarilor societale determinate de degradarea mediului

Asigurarea sustenabilita?ii pe termen lung a consumurilor energetice ?i materiale în raport cu cerin?ele dezvoltarii durabile

6

STOIAN MIRELA

4

Cercetari privind cresterea competitivitatii Romaniei in comertul exterior cu carne si produse din carne

Dezvoltarea economiei rurale in armonizare cu cea a pietelor specifice acesteia. Studiu de caz.

Directii strategice de crestere a performantei economice in valorificarea potentialului agricol in Romania

Directii strategice de reducere a impactului asistentei sociale destinate spatiului rural asupra bugetului in Romania

CRITERII MINIMALE DE SUS?INERE TEZA AN UNIVERSITAR

2006-2011_Criterii minimale sustinere teza

2011-2013_Criterii minimale sustinere teza

2013-2014_Criterii minimale sustinere teza

2014-2015_Criterii minimale sustinere teza

PROGRAM AUDIEN?E DIRECTOR ?COALA DOCTORALA ECONOMIE II

Mar?i, 14:30-16:30

Sala 3203, Cladirea Mihail Moxa, nr.5-7

Tel.: 021 31 91 900/566