Alumnii EAM

Fii parte din comunitatea Alumni EAM:

Absolventii facultatii EAM au un rol important pentru comunitatea academica si dupa terminarea anilor de studiu.

Daca vrei sa faci parte din comunitatea academica ASE-EAM, sa împartasesti idei noi si sa faceti afaceri împreuna, implica-te!

Am format comunitatea Alumni EAM.

Scurt istoric: 

În anul 1920 a fost infiintata Asociatia Licentiatilor Academiei de Studii Comerciale si Industriale (ALACI), predecesoarea organizatiei Alumni ASE de astazi. Era o organizatie puternica care isi propusese sa stranga legaturile de solidaritate intre licentiatii academiei si sa apere interesele generale ale membrilor sai. In 1921 devine si “persoana morala” (adica juridica). In urmatorii ani dupa infiintare si-a constituit filiale in cele mai importante centre din tara. Ultima cecere de inregistrare a fost in 1946 adresata de asociatia Prahova Economica.

Pe toata durata existentei sale ALACI si publicatiile ei au avut un rol activ în promovarea profesiei de economist si sustinerea intereselor economistilor. Astazi, Asociatia Alumni ASE accepta provocarea de a relua activitatea în scopul întaririi relatiilor dintre absolventii Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Scop: 

Alumni EAM are ca scop stabilirea si promovarea de relatii de colaborare între Facultatea EAM si absolventii sai, între absolventii însisi din toate domeniile si de pretutindeni.

Organizam împreuna:
  • manifestari cultural - stiintifice, reuniuni profesionale, conferinte cu absolventii, studentii si cadrele didactice, în scopul dezvoltarii si întaririi sentimentului de apartenenta la ASE-EAM;
  • cursuri postuniversitare de specializare si învatare continua;
  • organizarea de activitati si proiecte comune de cercetare în concordanta cu necesitatile din mediul economic real, exprimate de alumni; atragerea de fonduri pentru sustinerea diferitelor programe academice, evenimente stiintifice, burse si/sau premii pentru studenti, dotarea laboratoarelor si a bibliotecilor etc.

Promovam:

  • performantele profesionale ale absolventilor ASE-EAM, prin crearea unei baze de date cu absolventii angajati în toate domeniile profesionale.

Invitam absolventii:

  • la cursuri si seminarii pentru a împartasi din experienta practica profesionala stundetilor ASE-EAM.

Consultam absolventii

  • si transmitem propunerile acestora catre Rectoratul ASE si catre Decanatul EAM în vederea reactualizarii permanente a fiselor de disciplina si cunostintelor predate si adaptarea lor la cerintele pietei muncii.

Ajutam împreuna:

  • studentii si absolventii în orientarea profesionala si stabilim relatii între ASE-EAM, absolventi si mediul economic.

Oferta educationala a FEAM si imporanta domeniilor: 

Oferta educationala a Facultatii de Economie agroalimentara si a mediului cuprinde urmatoarele cicluri universitare:

  • trei ani pregatire de licenta,
  • doi ani studii masterale,
  • trei ani pregatire doctorala.

Programul de licenta pregateste specialisti în domeniul economiei agroalimentare si a mediului. Programele de masterat de cercetare, Economia si administrarea afacerilor agroalimentare si Economie ecologica, si profesional, Managementul proiectelor de dezvoltare rurala si regionala, continua si aprofundeaza studiile de licenta, fiind importante prin perspectiva necesitatii dezvoltarii economico-sociale a spatiului rural românesc si a sistemului agroalimentar, precum si a desfasurarii activitatilor economice în concordanta cu principiile dezvoltarii durabile, în care se armonizeaza dimensiunile economice, sociale si de mediu.

Importanta strategica a sectorului si mediul economic extrem de competitiv pentru afacerile agroalimentare presupun o interpretare care reflecta specificul activitatilor de productie, distributie, comert si consum. Programul de master Economia si administrarea afacerilor agroalimentare raspunde acestei provocari printr-un curriculum interdisciplinar, proiectat astfel încât sa asigure pregatirea necesara analizelor macro- ?i microeconomice relevante pentru conducerea organizatiilor, analiza pietelor si fundamentarea programelor în acest sector.

Fundamentarea economica reprezinta un element hotarâtor pentru succesul în lupta împotriva poluarii si pentru gestiunea resurselor naturale în conformitate cu cerintele dezvoltarii durabile. Programul de master Economie ecologica raspunde acestui imperativ printr-un curriculum interdisciplinar, proiectat astfel încât sa asigure pregatirea economistilor pentru solutionarea problemelor de mediu cauzate de schimbarea climatica, poluare, deseuri, epuizarea resurselor, pierderea diversitatii biologice s.a.

Valorile de exceptie ale spatiului rural reprezinta pentru România o mare oportunitate în contextul integrarii europene. Transformarea acestora în beneficii pentru populatia din mediul rural presupune o expertiza avansata în accesarea fondurilor europene. Programul de master Managementul proiectelor de dezvoltare rurala si regionala raspunde acestei nevoi printr-un curriculum specializat care asigura cunoasterea si competentele necesare pentru managementul fiecarei etape a ciclului de proiect si pentru interpretarea economica a proceselor care influenteaza dezvoltarea rurala si regionala.

Pregatirea doctorala se realizeaza în domeniile economie agroalimentara si economia mediului, iar temele de cercetare vizeaza prioritar: politicile economice în agricultura, industrie alimentara, distributia produselor agricole si alimentare si protectia mediului; dezvoltarea rurala si regionala; managementul si marketingul agroalimentar.

 

PROMOTIA 2008

Madalina Patrascu este absolventa a Facultatii de Economie Agroalimentara si a Mediului, un exemplu concret de reusita în mediul de afaceri cu produse agroalimentare.

Detalii...

 

PROMOTIA 2008

Raluca Macalet, absolventa a Facultatii de Economie Agroalimentara si a Mediului, a întemeiat o afacere de succes transformând simfoniile interpretate la pian în cocktail-uri.


Pianul care face cocktailuri...