PROGRAM MASTERAT Economie Ecologica (EE)

Despre program

Fundamentarea economica reprezinta un element hotarator pentru succesul in lupta impotriva poluarii si pentru gestiunea resurselor naturale in conformitate cu cerintele dezvoltarii durabile. Programul de master ECONOMIE ECOLOGICA raspunde acestui imperativ printr-un curriculum interdisciplinar, proiectat astfel incat sa asigure pregatirea economistilor pentru solutionarea problemelor de mediu cauzate de schimbarea climatica, poluare, deseuri, epuizarea resurselor si pierderea diversitatii biologice

Discipline

Anul I

 • Semestrul I
  • Gestiunea riscurilor ecologice
  • Evaluarea capitalului natural
  • Managementul proiectelor europene
  • Politici de mediu
 • Semestrul II
  • Analiza datelor de mediu
  • Economia resurselor naturale
  • Managementul capitalului natural
  • Strategii de consum durabil

Anul II

 • Semestrul I
  • Economia transferului de cunoastere
  • Evaluarea impactului ecologic
  • Evaluarea si auditul proiectelor de cercetare dezvoltare inovare
  • Managementul retelelor ecologice
 • Semestrul II
  • Proiecte de investitii in domeniul mediului
  • Seminar stiintific
  • Etica si integritate academica
  • Practica de specialitate
  • Stagiu pentru elaborarea lucrarii de disertatie

Competente principale

 • Analiza aprofundata a fenomenelor si proceselor economico-sociale si a impactului acestora asupra ecosistemelor in scopul elaborarii de rapoarte si studii necesare conducerii organizatiilor;
 • Aplicarea integrata a conceptelor si metodelor specifice stiintelor economice in evaluare si diagnosticare, in elaborarea de strategii si adoptarea de decizii, in conducerea si coordonarea implementarii acestora;
 • Utilizarea critic-constructiva a achizitiilor cognitive si a deprinderilor practice in procesul de elaborare, implementare si monitorizare a unor proiecte si programe complexe;
 • Elaborarea de strategii si politici de dezvoltare durabila;
 • Managementul ecosistemic si adaptativ al sistemelor economico-sociale, componente ale complexelor socio-ecologice;
 • Fundamentarea deciziilor privind politica si gestiunea capitalului natural pe principiile ecologiei sistemice si dezvoltarii durabile;
 • Planificarea si organizarea resurselor umane in cadrul unui grup sau a unei organizatii, in conditii de constientizare a responsabilitatii pentru rezultate profesionale.

Organizare

Activitatile didactice se desfasoara vineri, sambata si duminica timp de 4 semestre.