Licenta si disertatie 2021

Teme propuse

Completarea si depunerea, la secretariatul facultatii, a cererilor privind alegerea conducatorului stiintific si temei lucrarii de licenta, de catre studentii promotiei curente, respectiv absolventii promotiilor anterioare, care nu au sustinut/promovat examenul de finalizare a studiilor, pentru anul universitar 2020 – 2021

13.07 - 31.07.2020
si
01.09 - 30.10.2020

Completarea si depunerea, la secretariatul facultatii, a cererilor privind alegerea conducatorului stiintific si temei lucrarii de disertatie, de catre studentii promotiei curente, respectiv de catre absolventii promotiilor anterioare, care nu au sustinut / promovat examenul de finalizare a studiilor, pentru anul universitar 2020-2021

13.07 – 31.07.2020
si
01.09 - 30.11.2020

În perioada 13.07 - 31.07.2020 si 01.09 - 30.09.2020, depunerea cererilor privind alegerea conducatorului stiintific si temei lucrarii de licenta si disertatie se face EXCLUSIV ONLINE, prin transmiterea unui e-mail (din adresa de email institutional) la departamenteam@eam.ase.ro, cu cererea completata, datata si semnata, în format .pdf sau .jpeg/.jpg.