LICENȚĂ Economie Agroalimentară și a Mediului (EAM)

DESPRE PROGRAM

Domeniul agroalimentar și protecția mediului constituie priorități ale dezvoltării economice românești. Aderarea la UE și perspectiva integrării sunt posibile ca urmare a competențelor distinctive de care beneficiem și care ne distanțează net de multe țări europene unde eforturile au fost orientate spre alte ramuri. Valorile de excepție ale spațiului rural reprezintă pentru România o mare oportunitate, fiind deținătorii unor reale bogății naturale. Dacă percepția UE despre România vizează potențialul ridicat de a răspunde siguranței alimentare a populației, de a oferi și extinde valențele deosebite ale agroturismului și turismului rural, de a promova mediul, în componenta sa naturală, este important a conștientiza aceste noi posibilități și, de ce nu, de a răspunde provocărilor. De aceea, programul de licență ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ȘI A MEDIULUI vă oferă șansa învățării, a traversării granițelor cunoașterii mecanismelor structurilor europene și a desfășurării, ulterior, în calitate de manageri/întreprinzători a unor activități economice durabile.

DECAN,

Prof.univ.dr. Dan BOBOC

PERSPECTIVE PROFESIONALE

Domeniul privat: societăți comerciale cu activități de producție, distribuție și promovare a produselor agroalimentare; societăți comerciale implicate în valorificarea resurselor de energie și apă, colectarea, transportul, depozitarea și procesarea materialelor reciclabile; consultanță în marketing agroalimentar, ecomarketing, managementul siguranței alimentelor, managementul mediului; departamente responsabile cu asigurarea conformității cu legislația privind mediul, siguranța alimentului ș.a.; departamente de sustenabilitate sau responsabilitate socială ș.a.

Domeniul public: instituții cu atribuții în reglementarea și controlul activităților din sectorul agroalimentar și de mediu (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Garda Națională de Mediu, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Autoritatea Națională Sanitar Veterninară și pentru Siguranța Alimentului, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ș.a.)

Domeniul neguvernamental: organizații preocupate de dezvoltare durabilă, siguranță alimentară, reciclare, conservarea naturii, educație ecologică ș.a.

Antreprenoriat: inițierea și dezvoltarea afacerilor în sectorul agroalimentar și de mediu

PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Promoția 2016-2019: I, II, III

Promoția 2015-2018: IIIIII                                          Promoția 2014-2017: IIIIII

Promoția 2013-2016: IIIIII                                          Promoția 2012-2015: I, IIIII

Promoția 2011-2014: IIIIII                                          Promoția 2010-2013: IIIIII