LICENTA Economie Agroalimentara si a Mediului (EAM)

DESPRE PROGRAM

Domeniul agroalimentar si protectia mediului constituie prioritati ale dezvoltarii economice românesti. Aderarea la UE si perspectiva integrarii sunt posibile ca urmare a competentelor distinctive de care beneficiem si care ne distanteaza net de multe tari europene unde eforturile au fost orientate spre alte ramuri. Valorile de exceptie ale spatiului rural reprezinta pentru România o mare oportunitate, fiind detinatorii unor reale bogatii naturale. Daca perceptia UE despre România vizeaza potentialul ridicat de a raspunde sigurantei alimentare a populatiei, de a oferi si extinde valentele deosebite ale agroturismului si turismului rural, de a promova mediul, în componenta sa naturala, este important a constientiza aceste noi posibilitati si, de ce nu, de a raspunde provocarilor. De aceea, programul de licenta ECONOMIE AGROALIMENTARA sI A MEDIULUI va ofera sansa învatarii, a traversarii granitelor cunoasterii mecanismelor structurilor europene si a desfasurarii, ulterior, în calitate de manageri/întreprinzatori a unor activitati economice durabile.

DECAN,

Prof.univ.dr. Dan BOBOC

PERSPECTIVE PROFESIONALE

Domeniul privat: societati comerciale cu activitati de productie, distributie si promovare a produselor agroalimentare; societati comerciale implicate în valorificarea resurselor de energie si apa, colectarea, transportul, depozitarea si procesarea materialelor reciclabile; consultanta în marketing agroalimentar, ecomarketing, managementul sigurantei alimentelor, managementul mediului; departamente responsabile cu asigurarea conformitatii cu legislatia privind mediul, siguranta alimentului s.a.; departamente de sustenabilitate sau responsabilitate sociala s.a.

Domeniul public: institutii cu atributii în reglementarea si controlul activitatilor din sectorul agroalimentar si de mediu (Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Garda Nationala de Mediu, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Autoritatea Nationala Sanitar Veterninara si pentru Siguranta Alimentului, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale s.a.)

Domeniul neguvernamental: organizatii preocupate de dezvoltare durabila, siguranta alimentara, reciclare, conservarea naturii, educatie ecologica s.a.

Antreprenoriat: initierea si dezvoltarea afacerilor în sectorul agroalimentar si de mediu

PLANURI DE ÎNVATAMÂNT SI FISA DISCIPLINEI

Planuri de invatamant

Fise de disciplina