Ediții anterioare PEEC

PEEC2015

ORGANIZATOR

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

FACULTATEA ECONOMIE AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI

CENTRUL DE CERCETARE ANALIZE SI POLITICI REGIONALE

CONSILIUL PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

PARTENERI

Academia de Studii Economice din Moldova (R. Moldova), Academia Română: Institutul de Economie Națională, Institutul de Geografie, Universitatea „Parthenope” din Neapole (Italia), Universitatea Catania (Italia), Fundația „Simone Cesaretti” (Italia), Asociația Generală a Economiștilor din România, SOCAR România, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala; Partener media: Revista „Calitatea – Acces la Succes”

                       PEEC2015_RO.pdf PEEC2015_EN.pdf


                                   5-6 Martie 2015

 

Dragi colegi,

Avem deosebita onoare de a vă invita să participaţi la a şaptea ediţie a Conferinţei Internaţionale Performanţa Ecologică într-o Economie Competitivă - PEEC2015.

Conferinţa PEEC2015 îşi propune dezbaterea celor mai importante probleme ale confruntării eco-economice într-un context creativ care permite cercetătorilor, funcţionarilor publici, oamenilor de afaceri şi consultanţilor să formuleze soluţii inovative şi să contureze direcţii strategice ale cercetării economice în vederea accelerării progresului către dezvoltarea durabilă.
Lucrările conferinţei vor avea loc în data de 5-6 Martie 2015 şi se vor desfăşura în Academia de Studii Economice din Bucureşti. 
Având convingerea că participarea dumneavoastră va contribui determinant la succesul acestui eveniment, vă asigurăm de deosebita noastră consideraţie.

Cu stimă,
Comitetul Organizare
INSCRIERE

Înscrierea la conferinţă se face prin trimiterea lucrării in extenso la adresa peec2008@yahoo.com.

În mesajul transmis pentru înscriere, vă rugăm să precizaţi numele întreg, afilierea, titlurile academice, funcţia şi adresele de email ale autorilor, indicând autorul de contact.

Se vor accepta maximum două lucrări pe participant în calitate de autor sau co-autor. Lucrarea propusă nu poate avea mai mult de trei co-autori.

Instrucţiuni privind redactarea

Redactarea lucrării se va face respectând specificaţiile din documentele TemplatePEEC2015ro.doc şi TemplatePEEC2015eng.doc.
Lucrarea in extenso se va redacta atât în limba română, cât şi în limba engleză. Numai lucrările prezentate vor fi incluse în volumul conferinţei.

Condiţii de participare

- Acceptarea lucrărilor propuse

- Plata taxei de participare300 RON/lucrare. Taxa include volumul conferinţei, editat ca supliment al revistei Calitatea – Acces la Succes, indexată în bazele de date SCOPUS, EBSCO, ProQuest şi CABELL’s Directories, programul conferinţei, recepţie, pauze de cafea. Taxa de participare se va plăti în contul ASE.

o CUI = 4433775

o Cont IBAN: RO58TREZ70120F335000XXXX, Trezoreria Sector 1 sau prin casieria ASE (specificaţia: Conferinţă EAM-PEEC)

Termene importante

- 13 februarie 2015– trimiterea lucrărilor in extenso

- 24 februarie 2015 – notificarea acceptării lucrărilor

- 27 februarie 2015 – plata taxei de participare

 

DOMENII DE INTERES: Globalizarea şi mediul, Managementul mediuluiSisteme integrate de management, Evaluarea performanţelor de mediu , Politici şi strategii de mediu , Taxe verziIniţiative voluntare de mediuPolitici climatice, Achiziţii publice verzi, Conformitatea de mediu a IMM-urilor, Ecomarketing, Managementul investiţiilor verzi, Responsabilitate socială corporatistă, Audit de mediu, Ecosisteme industrialeEconomia verde, Dezvoltare durabilă, Energie regenerabilă, Agricultură ecologicăAmprenta de carbonAfaceri verzi, Filiere verzi, Economia circulară, Leadership de mediu, Managementul riscului de mediu

PEEC 2014

ORGANIZATOR

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

FACULTATEA ECONOMIE AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI

CENTRUL DE CERCETARE ANALIZE SI POLITICI REGIONALE

PARTENERI

Academia de Studii Economice din Moldova (R. Moldova), Academia Română: Institutul de Economie Națională, Institutul de Geografie, Universitatea „Parthenope” Neapole (Italia), Universitatea Catania (Italia), Fundația „Simone Cesaretti” (Italia), Asociația Generală a Economiștilor din România, SOCAR România, Partener media: Revista „Calitatea – Acces la Succes”

PEEC2014_RO.pdf PEEC2014_EN.pdf


                                   6-7 Martie 2014

 

Dragi colegi,

Avem deosebita onoare de a vă invita să participaţi la a şasea ediţie a Conferinţei Internaţionale Performanţa Ecologică într-o Economie Competitivă - PEEC2014.

Conferinţa PEEC2014 îşi propune dezbaterea celor mai importante probleme ale confruntării eco-economice într-un context creativ care permite cercetătorilor, funcţionarilor publici, oamenilor de afaceri şi consultanţilor să formuleze soluţii inovative şi să contureze direcţii strategice ale cercetării economice în vederea accelerării progresului către dezvoltarea durabilă.
Lucrările conferinţei vor avea loc în data de 6-7 Martie 2014 şi se vor desfăşura în Academia de Studii Economice din Bucureşti. 
Având convingerea că participarea dumneavoastră va contribui determinant la succesul acestui eveniment, vă asigurăm de deosebita noastră consideraţie.

Cu stimă,
Comitetul Organizare
INSCRIERE

Înscrierea la conferinţă se face prin trimiterea lucrării in extenso la adresa peec2008@yahoo.com.

În mesajul transmis pentru înscriere, vă rugăm să precizaţi numele întreg, afilierea, titlurile academice, funcţia şi adresele de email ale autorilor, indicând autorul de contact.

Se vor accepta maximum două lucrări pe participant în calitate de autor sau co-autor. Lucrarea propusă nu poate avea mai mult de trei co-autori.

Instrucţiuni privind redactarea

Redactarea lucrării se va face respectând specificaţiile din documenteleTemplatePEEC2014ro.doc şi TemplatePEEC2014eng.doc.
Lucrarea in extenso se va redacta atât în limba română, cât şi în limba engleză. Numai lucrările prezentate vor fi incluse în volumul conferinţei.

Condiţii de participare

- Acceptarea lucrărilor propuse

- Plata taxei de participare300 RON/lucrare. Taxa include volumul conferinţei, editat ca supliment al revistei Calitatea – Acces la Succes, indexată în bazele de date SCOPUS, EBSCO, ProQuest şi CABELL’s Directories, programul conferinţei, recepţie, pauze de cafea. Taxa de participare se va plăti în contul ASE.

o CUI = 4433775

o Cont IBAN: RO77TREZ701504601X000416, Trezoreria Sector 1 sau prin casieria ASE (specificaţia: Conferinţă EAM-PEEC)

Termene importante

- 14 februarie 2014– trimiterea lucrărilor in extenso

- 25 februarie 2014 – notificarea acceptării lucrărilor

- 28 februarie 2014 – plata taxei de participare

DOMENII DE INTERES: Globalizarea şi mediul, Managementul mediuluiSisteme de management integrat, Evaluarea performanţelor de mediu , Politici şi strategii de mediu , Taxe verziIniţiative voluntare de mediuPolitici climatice, Achiziţii publice verzi, Conformitatea de mediu a IMM-urilor, Ecomarketing, Managementul investiţiilor verzi, Responsabilitate socială corporatistă, Audit de mediu, Ecosisteme industrialeEconomia verde, Dezvoltare durabilă, Energie regenerabilă, Agricultură ecologicăAmprenta de carbonAfaceri verzi, Filiere verzi, Fluxuri de materiale reciclabile/reciclate, Leadership de mediu, Managementul riscului de mediu

 

PEEC 2013

7-8 Martie 2013

PEEC 2011

11-12 Noiembrie 2011

PEEC 2010

PEEC 2009


PEEC 2008