Cercetare studenteasca - manifestari internationale

International Economic Conference (IECS 2018) - Student section, Paltinis

În perioada 9-10 mai 2018, studentii Facultatii de Economie Agroalimentara si a Mediului, membri ai AEEClub (http://aeeclub.blogspot.ro/) au participat la International Economic Conference - IECS 2018 - Student Section, Paltinis, cu urmatoarele lucrari:

Poster presentation

 • Economics Romania’s Cultivated Area Since the Great Union 3, autor: Cheles Adriana

 • The Prospectus of Carbon Footprint. Multidimensional Statistic Perspectives, autori: Chiocaru Roxana, Gheorghe Alexandru Constantin, Panait Ioana
 • Sustainable Development of Romanian Agribusiness in the Context of Globalisation, autori: Cucu Marian Catalin, Panait Ioana

Paper presentation

 • Sustainable Development of Romanian Agribusiness in the Context of Globalisation, autori: Cucu Marian Catalin Panait Ioana

Lucrarea Sustainable Development of Romanian Agribusiness in the Context of Globalisation, autori: Cucu Marian Catalin, Panait Ioana a fost publicata în Revista Studentilor Economisti Sibieni, Papers presented on the 25th International Economic Conference – IECS 2018, ISSN 1584-4366, si poate fi consultata la: http://economice.ulbsibiu.ro/revista.studentilor/archive/RevStudEcoSib12018.pdf

Galerie foto

Sesiunea Nationala de Comunicari Stiintifice "Emerging Markets Economics and Business" (EMEB 2018) - Theoretical, Empirical and Policy-Oriented Constributions of Master Students and Graduates, editia a VI-a

În data de 21 noiembrie 2018, studentii Facultatii de Economie Agroalimentara si a Mediului, membri ai AEEClub (http://aeeclub.blogspot.ro/) au participat la Sesiunea Nationala de Comunicari Stiintifice „Emerging Markets Economics and Business” (EMEB 2018) - Theoretical, Empirical and Policy-Oriented Contributions of Master Students and Graduates - editia a VI-a, cu urmatoarele lucrari:

 • Building the profile of romania as an emerging market, autori Flori Claudia Manda si Anton Stefan Adelin
 • The influence of the average wage and inflation rate on minimum wage in Romania – econometric modeling, autori Marius Constantin, Oana Maereanu si Adriana Cheles.

Volumul EMEB 2018

Societatile antreprenoriale studentesti în România studentilor creativi, Ploiesti

În perioada 18-20 aprilie 2018, la Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti, a avut loc evenimentul "Societatile antreprenoriale studentesti în România studentilor creativi" la care au participat si studentii facultatii noastre, dupa cum urmeaza:

 • Din anul II: Serbanoiu Cristina, Rau Alexandra, Dumitrascu Miki Catalin, Sandu Maria;
 • Din anul I: Deaconu Madalina.

În cadrul concursului  studentesc national interdisciplinar cu tema "Idei de dezvoltare  a competen?elor antreprenoriale  – Identificarea noilor oportunitati de afaceri", rezultatele obtinute au fost:

 • Mentiune pentru studentii Serbanoiu Cristina, Rau Alexandra, Dumitrascu Miki Catalin, Sandu Maria, Deaconu Madalina.

Galerie foto

Scoala de excelenta în turism si antreprenoriat, Ploiesti

În perioada 18-20 aprilie 2018, la Universitatea Petrol-Gaze Ploie?ti, a avut loc evenimentul "Scoala de excelen?a în turism ?i antreprenoriat" la care au participat ?i studen?ii faculta?ii noastre, dupa cum urmeaza:

 • Din anul III: Chele? Adriana, Anton ?tefan Adelin, Manda Claudia Florina

În cadrul concursului  studen?esc na?ional interdisciplinar cu tema "Idei de dezvoltare  a competen?elor antreprenoriale  – Identificarea noilor oportunita?i de afaceri", rezultatele ob?inute au fost:

 • Premiul I pentru studen?ii Chele? Adriana, Anton ?tefan Adelin, Manda Claudia Florina;

Galerie foto

Sesiunea Nationala de Comunicari Stiintifice "Emerging Markets Economics and Business" (EMEB 2017) - Theoretical, Empirical and Policy-Oriented Constributions of Master Students and Graduates, editia a V-a

În data de 23 noiembrie 2017, studen?ii Faculta?ii de Economie Agroalimentara ?i a Mediului, membri ai AEEClub (http://aeeclub.blogspot.ro/) au participat la Sesiunea Na?ionala de Comunicari ?tiin?ifice „Emerging Markets Economics and Business” (EMEB 2017) - Theoretical, Empirical and Policy-Oriented Contributions of Master Students and Graduates - editia a V-a, cu urmatoarele lucrari:

 • Amprenta de carbon a comunita?ii academice – studiu comparativ între comunitatea FEAM ?i Erasmus + (Slovacia), autori: Roxana Chiocaru, Marian Catalin Cucu, Alexandru Constantin Gheorghe, Ioana Panait;
 • Analiza comparativa a competitivita?ii regionale –studiu de caz Regiunea Sud-Muntenia a României comparativ cu media na?ionala, autori: Cristian-Marius Dumitru-Vladulescu, Ioana Musat;
 • Economia colaborativa, autor: Mihaela Pociumbanu;
 • Amprenta ecologica: situa?ia României versus situa?ia Italiei ?i a Slovaciei, autori: Roxana Chiocaru, Alexandru  Constantin Gheorghe, Emma Silvia Ila?.

Volumul EMEB 2017

Galerie foto

International Economic Conference (IECS 2017) - Student section, 60's Rise of Modern Europe (ROME), Paltinis

În perioada 9-10 mai 2017, studentii Facultatii de Economie Agroalimentara si a Mediului, membri ai AEEClub (http://aeeclub.blogspot.ro/) au participat la International Economic Conference - IECS 2017 - Student Section, 60’s Rise Of Modern Europe – ROME, Paltinis, cu urmatoarele lucrari:

 • Economic and Mathematical Methods Used to Optimize the Production, autori: Cucu Marian Catalin, Ene Bogdan Nicolae, Panait Ioana
 • Evaluations of Regional Competitiveness-Case Study, autori: Musat Ioana, Dumitru-Vladulescu Cristian-Marius
 • Managerial Simulation Methods, autori: Ilas Emma Silvia, Jipescu Maria, Nicolescu Gabriel
 • Natural Protected Areas, autori:Chiocaru Roxana, Gheorghe Alexandru Constantin
 • Statistical analysis of indicators that characterize biodiversity, autori: Cheles Adriana, Manda Florina Claudia

Galerie foto