Centre de cercetare

CENTRUL DE CERCETARE ANALIZE SI POLITICI REGIONALE (CCAPR)

Obiective

 • asigurarea progresului cunoaşterii în domeniul analizei economice şi al politicilor economice prin cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată;
 • promovarea dezvoltării integrate şi durabile a relaţiilor economice ale României cu alte state prin armonizarea activităţilor socio-economice existente;
 • promovarea cooperării ştiinţifice internaţionale, a schimburilor ştiinţifice şi a comunicării cu privire la dezvoltarea cercetării economice şi a aplicaţiilor acesteia în beneficiul celor interesaţi;
 • intensificarea colaborării cu universităţi europene în scopul realizării unui spaţiu universitar de cercetare comun, în cadrul Uniunii Europene;
 • promovarea cooperării ştiinţifice transfrontaliere dintre România şi ţările vecine;
 • încurajarea diversificării activităţilor economice şi sociale prin studierea resurselor existente cu valori de potenţare deosebită;
 • elaborarea de proiecte regionale sau rurale pentru realizarea unor acţiuni în diferite domenii economice de activitate;
 • elaborarea de proiecte pentru reconversie profesională şi inserţie socială a grupurilor cu un grad mare de risc social;
 • încurajarea iniţiativelor menite să promoveze organizarea modernă a activităţilor economice, sprijinirea dezvoltării economico-sociale a acestora prin proiecte finanţate de organisme interne şi internaţionale, din domeniul public sau privat;
 • organizarea de activităţi de pregătire şi de formare permanentă pentru specialişti în diverse domenii economice, în colaborare cu instituţii, asociaţii şi alte organisme din ţară şi străinătate;
 • promovarea transferului de cunoaştere prin aplicarea rezultatelor cercetării în practică;
 • realizarea şi editarea de publicaţii de specialitate;
 • diseminarea rezultatelor cercetării prin organizarea de manifestării ştiinţifice: mese rotunde, seminarii, simpozioane şi conferinţe, la nivel naţional şi internaţional;
 • diseminarea şi popularizarea cercetărilor ştiinţifice prin acţiuni specifice de consultanţă agricolă;
 • sprijinirea programelor de pregătire la nivel de masterat, doctorat şi postdoctorat, care au ca obiectiv transferul de cunoaştere din agricultură.

http://ccapr.ase.ro/