CARIERE

OPORTUNITATE DE A DESFĂȘURA STAGIUL DE PRACTICĂ LA MINISTERUL FINANȚELOR

PASUL 1: Studenții interesați vor completa formularul de înscriere, disponibil aici: https://docs.google.com/forms/ d/ 1cRnEzk8Uvfgl6khNPmnIP2cNpbIGG nGWEIBU-wRqeKg/edit pana la data de 27 februarie 2017, ora 16.00.

PASUL 2: Studenții vor depune la secretariatul facultății de care aparțin convenția cadru MFP-ASE și Anexa nr 1 la Convenția cadru - Portofoliul de practica (documente afișate, în format editabil, în același loc cu acest formular) - in atasament, completate cu datele proprii (vezi secțiunea student/masterand), alături de un CV în format Europass, pana la data de 27 februarie 2017,ora 16.00.

PASUL 3: Prodecanii de resort vor transmite, la aceasta adresa de e-mail, lista nominala a studenților ce au depus convenția de practica, portofoliul de practica si CV-ul, pana la data de 1 martie 2017, ora 10.30.

PASUL 4: Prodecanii de resort vor depune, la DIRECTIA RELATII CU MEDIUL ECONOMICO-SOCIAL, pana la data de 1 martie 2017, ora 15.00, pentru toți studenții care au optat pentru desfășurarea stagiului de practica la MFP, următoarele documente: 

- Convenția de practica (model MFP) si portofoliul de practica completate și semnate de către ASE (cu toate semnăturile, inclusiv semnătura studentului si a cadrului didactic supervizor).

- CV-urile studenților

Termenul de transmitere a acestor documente la MFP este Vineri, 3 martie 2017. Numărul de locuri de practica menționat in acordul de practica dintre ASE si MFP este 100 de locuri la nivel de instituție.

PROGRAMUL DE PRACTICĂ LIDL

Programul se adresează studenților și se desfășoară pe o perioadă de 3 luni (martie -mai) în departamentele: Achiziții Interne, Contabilitate, Resurse Umane, PR. Data limită de aplicare a CV-urilor este 25 Ianuarie 2017 Mai mult...

Alte informații privind posibilitățile de efectuare a stagiilor de practică se găsesc și pe https://www.facebook.com/ ASEcariere/

 

Ghid de practică în anul universitar 2016-2017

Anexa nr. 1 Repartizarea pe cadre didactice supervizoare

Anexa nr. 2 Adeverință de practică

Anexa nr. 3 Caiet de practică

Anexa nr. 4 Proiect de practică

Anexa nr. 5 Cerere echivalare stagiu de practică

Convenții Cadru și Portofolii de practică pentru Programul de LICENȚĂ

Convenții Cadru și Portofolii de practică pentru  Programele de MASTER

Economie Agroalimentară și a Mediului

Convenție Cadru EAM grupele 1310-1314 

Portofoliu de practică EAM grupele 1310-1314

Convenție Cadru EAM grupele 1315-1320    

Portofoliu de practică EAM grupele 1315-1320

Economia și Administrarea Afacerilor Agroalimentare 

Convenție Cadru EAAA grupa 1336

Portofoliu de practică EAAA grupa 1336

Convenție Cadru EAAA grupa 1337

Portofoliu de practică EAAA grupa 1337

Economie Ecologică

Convenție Cadru EE grupa 1338

Portofoliu de practică EE grupa 1338

Convenție Cadru EE grupa 1339

Portofoliu de practică EE grupa 1339

Managementul Proiectelor de Dezvoltare Rurală și Regională

Convenție Cadru MPDRR grupa 1340 

Portofoliu de practică MPDRR grupa 1340 

Convenție Cadru MPDRR grupa 1341 

Portofoliu de practică MPDRR grupa 1341

Anterior