Avizier

Burse - Important - calendar

14-18.10.2019: Depunerea, la Biroul Burse si alte drepturi financiare ale studen?ilor, a dosarelor de candidatura pentru obtinerea burselor de excelenta acordate din fonduri proprii ale ASE 

14–18.10.2019: Depunerea, la secretariatele facultatilor, a dosarelor de candidatura pentru obtinerea burselor de performanta (cu exceptia celor pentru rezultate deosebite la învatatura si a celor pentru implicarea în activitati extracurriculare si de voluntariat în cadrul ASE Bucuresti) 

14–18.10 si 21–25.10.2019: Depunerea dosarelor pentru obtinerea bursei de ajutor social ocazional pentru îmbracaminte si încaltaminte, pentru semestrul I al anului universitar 2019-2020  

25.10.2019: Afisarea, la avizierele facultatilor, a listelor cu studentii beneficiari ai burselor sociale, de merit si de performanta pentru rezultate deosebite la învatatura si a celor pentru implicarea în activitati extracurriculare si de voluntariat în cadrul ASE Bucuresti

Repartizarea pe grupe a studentilor din anul I  

ÎN ATENTIA STUDENTILOR DIN ANUL I

În cazul în care doriti sa faceti parte din alta grupa (fata de cea afisata în data de 24 septembrie 2019, va invitam sa trimiteti o cerere la adresa de email eam@ase.ro, în perioada 24 septembrie 2019 - 26 septembrie 2019, în care sa mentionati si persoana cu care doriti sa faceti schimb (din grupa din care doriti sa faceti parte). Mentionam ca se se poate face schimb numai între studentii din  aceeasi SERIE.

Cererile incomplete nu vor fi luate in considerare!

În cazul ciclului de licenta, mentionam ca se poate face schimb numai între studentii din aceeasi serie!

Repartizarea pe grupe:

Licenta: (actualizare la 27.09.2019)

Master  - anul I(actualizare la 27.09.2019)

Repartizarea pe grupe a studentilor din anul al II-lea si al III-lea  

ÎN ATENTIA STUDENTILOR DIN ANII  II si III LICENTA

În cazul în care doriti sa faceti parte din alta grupa (fata de cea afisata în data de 17 septembrie 2019, va invitam sa trimiteti o cerere la adresa de email eam@ase.ro, în perioada 17 septembrie 2019 - 20 septembrie 2019, în care sa mentionati si persoana cu care doriti sa faceti schimb (din grupa din care doriti sa faceti parte). Mentionam ca se se poate face schimb numai între studentii din  aceeasi SERIE.

Cererile incomplete nu vor fi luate in considerare!

Repartizarea pe grupe:

Licenta:

Master:

Burse de ajutor social ocazional 

BURSE DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL

În perioada 14-18.10.2019 si 21-25.10. 2019 se depun cererile pentru acordarea de burse de ajutor social ocazional, însotite de documentele doveditoare (aceleasi ca în cazul dosarului pentru obtinerea bursei sociale), la Biroul Burse si alte drepturi financiare ale studentilor (sala 0438, etajul 4, cladirea I. Angelescu.).

Bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbracaminte si încaltaminte se poate acorda studentilor:

- cu unul sau ambii parinti decedati,

- pentru care s-a dispus ca masura de protectie plasamentul,

- studentilor defavorizati din punct de vedere socio-economic, a caror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursa, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de baza minim net pe economie (1263 lei). Pentru ob?inerea bursei pentru ajutor social ocazional vor fi luate în considerare veniturile aferente lunilor iunie, iulie si august 2019.

Aceasta categorie de bursa se poate acorda aceluiasi student de doua ori în cursul unui an universitar. Cuantumul acestor burse sociale ocazionale este stabilit de Senatul universitatii, la propunerea Consiliului de Administratie, si trebuie sa fie cel putin egal cu cuantumul lunar al bursei sociale.

Documentele doveditoare sunt exact cele depuse la dosarul de bursa sociala. ÎN ACEST SENS, AVEM RUGAMINTEA SA VA FACETI O COPIE DUPA DOSARUL PENTRU OB?INEREA BURSEI SOCIALE, ÎNAINTE DE A FI DEPUS LA SECRETARIATUL FACULTATII EAM.            

Burse ERASMUS+ - Experiente de neuitat!

Va recomandam sa încercati experienta Erasmus+ cel putin o data pe parcursul studiilor!

Criterii de eligibilitate:

  • - Student/a al/a ASE Bucuresti, forma de învatamânt cu frecventa (ciclul de licenta, masterat sau doctorat)
  • - Integralist/a, având media anilor de studii minim 7,00
  • - În anul de mobilitate (2019/2020), înmatriculat/a la ASE Bucuresti în anii de studiu II – III studii de licenta sau la programe de masterat sau doctorat

 Calendarul selectiei ERASMUS:

  • 01.02.2019 - afisarea ofertei de mobilitati de studii pentru anul universitar 2018/2019
  • 11 - 22.02.2019 - depunerea dosarelor de candidatura
  • 04.03.2019 - test de competenta lingvistica
  • 13 - 20.03.2019 - interviuri de selectie
  • 25.03.2019 - afisarea rezultatelor selectiei

Conform Calendarului Studentului (https://consilierstudenti.ase.ro/calendarul-studentului-2018-2019/), pe data de 1 februarie 2019 se va afisa oferta de mobilitati de studii ERASMUS pentru anul universitar 2018/2019.

Grup FB pentru candidatii Erasmus+:

https://www.facebook.com/groups/735755416576432/

https://www.facebook.com/groups/2362785033956301/?ref=share

Liste repartizare buget/taxa - 2018-2019 

  • Licenta:             an II                an III
  • Masterat:          EAAA                EE                MPDRR

   Arhiva