Avizier

Programarea examenelor semestrului al II-lea, 2017-2018 Actualizată!!!

1. Licenţă (Actualizare la data 26 iunie 2018 !!!):  

         Restante anii 1 si 2                 Reprogramare an 3 (27.06)

2. Master (Actualizare la data 05 iunie 2018!!!):

        an I            an II          Restanțe an I      

Depunerea dosarelor sociale  

Conform Calendarului Studentului (https://consilierstudenti.ase.ro/calendarul-studentului-2017-2018/), în perioada 10-20 septembrie 2018 se depun dosarele sociale pentru obținerea unei burse sociale în semestrul I al anului universitar 2018-2019 la secretariatele facultăților.

Metodologia privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă în anul universitar 2017-2018 este disponibilă la:

http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2017/20170927/HS%20146%20Sed.%20Senat%20din%2027.09.2017_Met.burse.pdf

Lunile pentru care se vor aduce acte doveditoare de venit sunt iunie, iulie și august 2018.

Program secretariat modificat 

În perioada 4 iunie 2018 – 30 iulie 2018 programul de  lucru de după amiază cu studenţii şi publicul al Secretariatului EAM se suspendă.

Pe toata perioada sesiunii de examene şi reprogramare programul de lucru cu studenţii se desfăşoara de luni până joi între orele 11,30 - 14,00.

   Arhivă