Arhivă-avizier

Important - rezultate repartizare buget/taxă

În atenţia studenţilor de anul I licenţă - schimbări în cadrul grupei

În cazul în care doriți să faceți parte din altă grupă (față de cea afișată în data de 27 septembrie 2017), vă invităm să depuneţi o cerere, la secretariatul Facultăţii EAM, sala 3204, în perioada 2.10.2017-5.10.2017, în care să menționați  şi persoana cu care doriți să faceți schimb (din grupa din care doriți să faceți parte). Menţionăm că se poate face schimb numai între studenţii din grupele care studiază aceeaşi limbă străină.

Program secretariat - vacanţa de vară 

În perioada  7 august 2017 – 4 septembrie 2017  programul de  lucru cu studentii şi publicul al Secretariatului EAM se suspenda. Eventualele URGENŢE se anunţă la urmatoarele adrese de E-mail: eam@ase.ro, alexandrina.craus@eam.ase.ro, georgeta.sandu@eam.ase.ro

Vacanţă plăcută!

Afişarea listelor definitive - buget şi taxă -  

Trecerea de la forma de finanţare cu taxă la cea de la buget este condiţionată de existenţa la dosar a diplomei de bacalaureat în original pentru studenţii de la studiile universitare de licenţă şi a diplomei de bacalaureat şi de licenţă în original pentru studenţii de la studii universitare de masterat.

Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat - An universitar 2017-2018

Programul de studii

Anul

Cifra de şcolarizare

Economie Agroalimentară şi a Mediului

II

197

Economie Agroalimentară şi a Mediului

III

192

Economia şi Administrarea Afacerilor Agroalimentare

II

44

Economie Ecologică

II

33

Managementul Proiectelor de Dezvoltare Rurală şi Regională

II

34

  • Notă: Clasamentul afişat în data de 17.07.2017 nu ţine loc de liste de  ierarhizare.

Clasamente şi exmatriculări - an universitar 2016-2017

Licenţă:

Masterat:

Şcoală de vară AFER 2017

06.07.2017: Vă invităm la Scoala de vara AFER 2017, organizata de Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, din cadrul Universitatii Stefan cel Mare din Suceava, in perioada 17- 22 iulie 2017 (sosire duminica 16 iulie - plecare sambata 22 iulie).

Termen limita de inscriere luni 10 iulie 2017. Au prioritate studentii premiati si apoi selectia se face in ordinea inscrierilor si a reprezentativitatii - 1 student de la fiecare facultate. Inscrierea se face pe site-ul scolii de vara www.hiss.usv.ro.  http://www.hiss.usv.ro/index. php/taxa

  • Se acorda burse pentru 35 studenti premiati la sectiunea nationala sau studenti desemnati de facultatile membre AFER.

Şcoală de vară CTMB

05.07.2017: Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti organizeaza in aceasta perioada scoli de vara tematice pe litoralul romanesc. Scoala de vara se va desfasura pe parcursul a 7 zile (6 nopti). Cazarea si 3 mese pe zi sunt gratuite, fiind asigurate de Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti. Perioadele de desfasurare sunt:

  • 09.07 – 15.07
  • 16.07 – 22.07
  • Iar in functie de solicitari programul se poate  prelungi si pentru luna august si septembrie ( in acest moment doar aceste 2 date mai sunt disponibile )

Cazarea este asigurata in hoteluri de 3 stele in Constanta si in statiunile: Eforie Nord, Eforie Sud, Costinesti, Olimp si Venus. Programul Scolilor de vara contine si 3 zile de training de cate 3 ore / zi, in urmatoarele domenii: Munca si antreprenoriat, Educatie non-formala si cultura, Sanatate, sport si recreere, Participare si voluntariat

Pentru participare trebuie sa fie indeplinita una dintre cele 3 conditii de mai jos:

  • Student / masteranzi pana in 35 ani, din orice colt al tarii, inscris la o Universitate ( privata sau de stat ) din Bucuresti ( dovada se face cu carnetul sau legitimatia de student);
  • Student / masteranzi pana in 35 ani, cu viza de flotant/mutatie/resedinta;
  • Pentru masteranzii de la orice universitate din Bucuresti NU conteaza domiciliul, ci trebuie sa prezinte ca dovada carnetul sau legitimatia de student;
  • Orice tanar cu varsta cuprinsa intre 18-35 ani care NU este inscris la universitate trebuie sa faca dovada domiciliului in Bucuresti (dovada se face cu buletinul).

Inscrierea se realizeaza completand formularul de pe site-ul urmator: https://ctmb.eu/proiecte/scoala-de-vara. Dupa ce se realizeaza inscriere oamenii vor fi contactati de o persoana din Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti.

Bursa socială - anunţ important depunere dosare

03.07.2017: modificare procedură obţinere bursă socială - excepţie studenţii care doresc cazare în cămin.

Noua perioadă de depunere a dosarelor sociale va fi menţionată în Calendarul Studentului pentru anul universitar 2017 - 2018 (aferent perioadei 2 octombrie 2017 - 30 septembrie 2018), document ce se află în lucru şi va fi publicat după aprobare. (disponibil la http://consilierstudenti.ase.ro/calendarul-studentului-2016-2017/).

Modificarea Metodologiei ASE s-a facut pentru a respecta Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3392 din 27.02.2017 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din învățămîntul superior de stat, invățămînt cu frecvență, publicat în Monitorul Oficial nr.155 din 02.03.2017, partea I.

Restanţe

29.06.2017: Programare restanţe 2016-2017

Finalizare studii promoţia 2015-2018

19.06.2017: Propuneri teme pentru finalizarea studiilor în anul universitar 2017-2018

Licenţă  Masterat