Burse - informatii generale

Metodologii si regulamente

 

Alte forme de sprijin

ASE Bucuresti îsi propune sa selecteze studenti pentru desfasurarea unor activitati în cadrul universitatii, pe perioada anului universitar 2019 – 2020:

  • se acorda 30 de locuri pentru studentii de la programele de studii universitare de licenta si masterat, reprezentând cazuri sociale, care sa desfasoare activitati în cadrul universitati si sa primeasca burse semestriale din venituri proprii ale ASE Bucuresti care sa le permita plata taxei de scolarizare;
  • se acorda 60 de locuri pentru studentii dornici sa se implice în activitati în interesul Academiei de Studii Economice din Bucuresti20 de burse de performanta pentru implicarea în activitati extracurriculare (pentru studentii de la programele de licenta sau de la programele de masterat, organizate la forma de învatamânt cu frecventa, care beneficiaza de finantare de la buget) si maxim 40 de burse din venituri proprii, în functie de solicitari, dupa caz.

Mai multe detalii aici.

Anunt privind contul bancar pentru transferurile financiare acordate studentilor

Studentii care beneficiaza de burse (sociale/de merit/de performanta) sunt rugati sa depuna un extras de cont (în cazul în care nu au facut acest lucru deja) la Compartimentul Burse si alte drepturi financiare ale studentilor (sala 0438). Sunt acceptate conturile deschise la BCR, BRD si Banca Transilvania.