Alte burse

Lista studenţilor bursieri

Afișat astăzi, 8 martie 2018.

Pentru eventualele neclarități, vă rugăm să scrieți un email la raluca.ladaru@eam.ase.ro.

Anunţ privind contul bancar pentru transferurile financiare acordate studenţilor

Formularul de cont pe numele studentului (cont IBAN) se depune la Compartimentul Burse si alte drepturi financiare ale studentilor (sala 0438, Cladirea Caderea Bastiliei, et. 4). Sunt acceptate conturile deschise la BCR, BRD si Banca Transilvania.

!!! Studenții care beneficiază de burse (sociale/de merit/de performanta) sunt rugați să depună un extras de cont (în cazul în care nu au făcut acest lucru deja) la Compartimentul Burse si alte drepturi financiare ale studentilor (sala 0438). Sunt acceptate conturile deschise la BCR, BRD si Banca Transilvania. !!!