Academic

DESPRE FACULTATE

Facultatea noastră, prin intermediul profesorilor și alături de ei, dorește să vă antreneze într-o provocare, și anume în studiul a două dintre aspectele foarte actuale și, în același timp, bine ancorate în realitățile economice, sociale și chiar culturale ale spațiului în care trăim. România, prin tradiție, este o țară cu un real potențial agroalimentar care ar putea să ne propulseze în topul țărilor exportatoare de produse agroalimentare și al celor care au o securitate alimentară ridicată. Iată de unde apare necesitatea formării de specialiști care să stăpânească perfect variatele aspecte ale acestui domeniu deosebit de complex, mai ales în condițiile concurențiale impuse de globalizare. Printre preocupările unei societăți în plin avânt industrial se numără și protejarea mediului în care trăim și ne desfășurăm activitățile, acest lucru fiind în strânsă legătură cu gradul de dezvoltare și civilizație. Într-un asemenea context, cunoștințele de economia și protecția mediului sunt absolut necesare. Specialiștii din această ramură au o misiune nobilă, plină de responsabilități, de o importanță majoră în contextul dezvoltării durabile. A fi student al Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului și viitor economist înseamnă o preocupare permanentă  față de aspectele fundamentale ale continuității umane, căutând mereu soluții la problemele apărute în procesul în care ne-am angajat ireversibil: progresul economic, științific, tehnologic și cultural al societății umane.

DECAN,

Prof.univ.dr. Dan BOBOC

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE

Licență

Economie Agroalimentară și a Mediului (EAM)

Master profesional

Economia și Administrarea Afacerilor Agroalimentare (EAAA)

Economie Ecologică (EE)

Managementul Proiectelor de Dezvoltare Rurală și Regională (MPDRR)

Doctorat

Școala Doctorală Economie II