Olimpiada Naţională a Economiştilor în Formare 2018

Prezentare generală ONEF 2018, ediţia a XIII-a 

În urma prezentării în Adunarea Generala a AFER, Olimpiada Naţională a Economiştilor în Formare (ONEF), ediţia a XIII-a, 2018, va fi organizată la Academia de Studii Economice din Bucuresti, în cadrul manifestărilor prilejuite de cea de-a 105-a aniversare.

Facultăţile gazdă:

  • sectiunea licenta - Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului; coordonatorul comitetului de organizare la nivelul facultatii: doamna prodecan conf. univ. dr. Simona Roxana Pătărlăgeanu (rpatarlageanu@eam.ase.ro).
  • sectiunea masterat - Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, coordonatorul comitetului de organizare la nivelul facultatii: doamna decan conf. univ. dr. Ionela Costică (ionela.costica@fin.ase.ro).

Perioada de desfăşurare: 28 - 30 iunie 2018.

Potrivit Regulamentului (http://afer.org.ro/uploads/regulament-olimpiada-onef-2017.pdf), Olimpiada se organizează şi se desfăşoară în doua faze: locală şi naţională.

  1. Faza locala consta in selectia lucrarilor la nivelul fiecarei facultati membre AFER, cu aplicarea criteriilor de evaluare stabilite prin regulament.
  2. Faza nationala a Olimpiadei, partea reprezentand Competitia de comunicari stiintifice, cu durata de 3 zile.

Competitia se organizeaza pe 2 secţiuni distincte (licenţă, respectiv masterat), corespunzător nivelului de pregătire universitară a studenţilor. În functie de diversitatea tematicii şi a numărului de lucrri / comunicări înscrise în cadrul celor două secţiuni ale Olimpiadei, se vor putea organiza subsecţiuni distincte, cu respectarea nivelului de pregătire a studenţilor: licenţă, respectiv masterat, şi a unui număr minim de lucrări/subsecţiune (cel puţin 15).

Facultăţile pot înscrie la faza naţională a competiţiei, într-o secţiune de comunicări, 2 lucrări / comunicări pentru fiecare nivel al studiilor universitare (licenţă, respectiv master), care au fost selecţionate în faza locală, în baza criteriilor de evaluare prevăzute de Regulament.

O lucrare / comunicare poate avea mai mulţi studenţi autori.

La faza naţională a competiţiei vor participa studenţii autori ai comunicărilor / lucrărilor.

Evaluarea comunicărilor la ONEF 2018

Faza naţională a competiţiei se desfăşoară sub forma concursului de comunicări știinţifice susţinute public în faţa juriului, după ce conţinutul acestora (lucrărilor) a fost evaluat în prealabil, conform criteriilor stabilite de Regulament.

În faza naţională, evaluarea va fi făcută de către o comisie de jurizare alcătuită din cadre didactice şi studenţi, astfel:

  • un preşedinte pentru fiecare secţiune a Olimpiadei;
  • câte trei membri pentru fiecare secţiune respectiv subsecţiune, dacă este cazul, dintre care unul va fi un student de la facultatea gazdă, de preferat laureat al Olimpiadei din ediţii anterioare;
  • câte un secretar la fiecare secţiune, respectiv subsecţiune, dacă este cazul. Funcţia de secretar va fi îndeplinită de către un cadru didactic de la facultatea gazdă.

Pentru a se evita conflictul de interese în evaluarea lucrărilor se va ţine seama ca din comisia de jurizare să nu facă parte persoane care coordonează lucrări înscrise în competiţie, precum şi ca studentul din comisia de jurizare să nu aibă lucrare înscrisă în competiţie.

Prelungire termen de transmitere a lucrărilor la ONEF 2018

Ca urmare a centralizării atestatelor și a lucrărilor primite în format electronic, vă aducem la cunoștință că facultățile membre AFER mai pot înscrie lucrări la faza națională a Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare (ONEF) 2018, după cum urmează:

  • până la maxim 5 lucrări / secțiune (licență respectiv masterat), dar fără a depăși numărul total de 6 lucrări per facultate membră AFER la ambele secțiuni (secțiunea licență + secțiunea masterat).

Decizia de acceptare a lucrărilor se va face până la acoperirea numărului de locuri de cazare și a resurselor de asigurare a meselor, aflate la dispoziția organizatorilor, urmând a vă informa care sunt lucrările acceptate. Nu vor fi acceptate lucrările pentru care a fost trimis doar atestatul neînsoțit de lucrare sau lucrările care nu au fost însoțite de atestat.

Trimiterea către facultatea organizatoare a fazei naţionale a titlului lucrărilor, a lucrărilor în format electronic editabil precum și a atestatelor (studenții urmând să le aducă în format fizic la competiție) se va face până la 15 mai 2018, ora 16:00 (ultimul deadline ce va luat în considerare).

Vă rugăm ca pe atestate:

  1. să mentionati datele de contact ale studenților autori - telefon & e-mail - pentru a stabili o comunicare cu aceștia înainte de eveniment;
  2. să menționați coordonatorul / coordonatorii lucrării.