Olimpiada Nationala a Economistilor în Formare 2018

Prezentare generala ONEF 2018, editia a XIII-a 

În urma prezentarii în Adunarea Generala a AFER, Olimpiada Nationala a Economistilor în Formare (ONEF), editia a XIII-a, 2018, va fi organizata la Academia de Studii Economice din Bucuresti, în cadrul manifestarilor prilejuite de cea de-a 105-a aniversare.

Facultatile gazda:

  • sectiunea licenta - Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului; coordonatorul comitetului de organizare la nivelul facultatii: doamna prodecan conf. univ. dr. Simona Roxana Patarlageanu (rpatarlageanu@eam.ase.ro).
  • sectiunea masterat - Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, coordonatorul comitetului de organizare la nivelul facultatii: doamna decan conf. univ. dr. Ionela Costica (ionela.costica@fin.ase.ro).

Perioada de desfasurare: 28 - 30 iunie 2018.

Potrivit Regulamentului (http://afer.org.ro/uploads/regulament-olimpiada-onef-2017.pdf), Olimpiada se organizeaza si se desfasoara în doua faze: locala si nationala.

  1. Faza locala consta in selectia lucrarilor la nivelul fiecarei facultati membre AFER, cu aplicarea criteriilor de evaluare stabilite prin regulament.
  2. Faza nationala a Olimpiadei, partea reprezentand Competitia de comunicari stiintifice, cu durata de 3 zile.

Competitia se organizeaza pe 2 sectiuni distincte (licenta, respectiv masterat), corespunzator nivelului de pregatire universitara a studentilor. În functie de diversitatea tematicii si a numarului de lucrri / comunicari înscrise în cadrul celor doua sectiuni ale Olimpiadei, se vor putea organiza subsectiuni distincte, cu respectarea nivelului de pregatire a studentilor: licenta, respectiv masterat, si a unui numar minim de lucrari/subsectiune (cel putin 15).

Facultatile pot înscrie la faza nationala a competitiei, într-o sectiune de comunicari, 2 lucrari / comunicari pentru fiecare nivel al studiilor universitare (licenta, respectiv master), care au fost selectionate în faza locala, în baza criteriilor de evaluare prevazute de Regulament.

O lucrare / comunicare poate avea mai multi studenti autori.

La faza nationala a competitiei vor participa studentii autori ai comunicarilor / lucrarilor.

Evaluarea comunicarilor la ONEF 2018

Faza nationala a competitiei se desfasoara sub forma concursului de comunicari ?tiintifice sustinute public în fata juriului, dupa ce continutul acestora (lucrarilor) a fost evaluat în prealabil, conform criteriilor stabilite de Regulament.

În faza nationala, evaluarea va fi facuta de catre o comisie de jurizare alcatuita din cadre didactice si studenti, astfel:

  • un presedinte pentru fiecare sectiune a Olimpiadei;
  • câte trei membri pentru fiecare sectiune respectiv subsectiune, daca este cazul, dintre care unul va fi un student de la facultatea gazda, de preferat laureat al Olimpiadei din editii anterioare;
  • câte un secretar la fiecare sectiune, respectiv subsectiune, daca este cazul. Functia de secretar va fi îndeplinita de catre un cadru didactic de la facultatea gazda.

Pentru a se evita conflictul de interese în evaluarea lucrarilor se va tine seama ca din comisia de jurizare sa nu faca parte persoane care coordoneaza lucrari înscrise în competitie, precum si ca studentul din comisia de jurizare sa nu aiba lucrare înscrisa în competitie.

Prelungire termen de transmitere a lucrarilor la ONEF 2018

Ca urmare a centralizarii atestatelor ?i a lucrarilor primite în format electronic, va aducem la cuno?tin?a ca faculta?ile membre AFER mai pot înscrie lucrari la faza na?ionala a Olimpiadei Na?ionale a Economi?tilor în Formare (ONEF) 2018, dupa cum urmeaza:

  • pâna la maxim 5 lucrari / sec?iune (licen?a respectiv masterat), dar fara a depa?i numarul total de 6 lucrari per facultate membra AFER la ambele sec?iuni (sec?iunea licen?a + sec?iunea masterat).

Decizia de acceptare a lucrarilor se va face pâna la acoperirea numarului de locuri de cazare ?i a resurselor de asigurare a meselor, aflate la dispozi?ia organizatorilor, urmând a va informa care sunt lucrarile acceptate. Nu vor fi acceptate lucrarile pentru care a fost trimis doar atestatul neînso?it de lucrare sau lucrarile care nu au fost înso?ite de atestat.

Trimiterea catre facultatea organizatoare a fazei nationale a titlului lucrarilor, a lucrarilor în format electronic editabil precum ?i a atestatelor (studen?ii urmând sa le aduca în format fizic la competi?ie) se va face pâna la 15 mai 2018, ora 16:00 (ultimul deadline ce va luat în considerare).

Va rugam ca pe atestate:

  1. sa mentionati datele de contact ale studen?ilor autori - telefon & e-mail - pentru a stabili o comunicare cu ace?tia înainte de eveniment;
  2. sa men?iona?i coordonatorul / coordonatorii lucrarii.